1. Konsultativna sjednica Izvršnog odbora DNA

1. Konsultativna sjednica Izvršnog odbora DNA

Dana 26.09.2011. godine, u Banja Luci, u prostorijama Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske (UNFCCC kontakt institucija za BiH) održana je 1. sjednica Izvršnog odbora DNA, te je Bosna i Hercegovina ovim činom i zvanično uspostavila DNA tijelo za implementaciju projekata Mehanizma čistog razvoja (CDM) u okviru Kjoto protokola. Tokom održavanja sjednice Izvršnog

Dana 26.09.2011. godine, u Banja Luci, u prostorijama Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske (UNFCCC kontakt institucija za BiH) održana je 1. sjednica Izvršnog odbora DNA, te je Bosna i Hercegovina ovim činom i zvanično uspostavila DNA tijelo za implementaciju projekata Mehanizma čistog razvoja (CDM) u okviru Kjoto protokola.

Tokom održavanja sjednice Izvršnog odbora usvojen je Poslovnik o radu DNA u BiH koji preciznije definira način rada DNA tijela, kao i procedure i rokove neophodne za ocjenjivanje i odobravanje potencijalnih CDM projekata od strane ovog tijela.

Osnovna svrha Mehanizma čistog razvoja (CDM) je da pomogne zemljama u razvoju (zemljama koje nisu potpisnice Aneksa I u koje spada i BiH) da se razvijaju na principu održivog razvoja, u isto vrijeme pomažući industrijalizovanim zemljama (potpisnice Aneksa I UNFCCC-a) u ostvarivanju njihovih obaveza za redukcijom emisija gasova koji izazivaju efekat staklene bašte (GHG).

Formiranjem DNA  tijela omogućeni su primarni uslova za privlaćenje stranih investicija u Bosnu i Hercegovinu od strane industrijalizovanih (Aneks I) zemalja članica Konvencije putem investiranja u naše prioritetne sektore (kao što su energetika, hemijska industrija, itd.), omogućavajući razvijanje istih na principima održivog razvoja upotrebom modernih tzv. ‘zelenih’ tehnologija. Nadalje, ovim se otvaraju mogućnosti za potencijalno povećanje transfera novca u Bosnu i Hercegovinu, modernizaciju industrije, kao i otvaranje novih radnih mjesta.

Način na koji Bosna i Hercegovina može ostvariti korist od Mehanizam čistog razvoja ogleda se u tome što imamo mogućnost da:

dalje razvijamo tržište za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije;

dobijemo pristup modernim tehnologijama;

privućemo direktna strana ulaganja kroz ponudu ekološki prihvatljivih projekata svim zainteresiranim subjektima;

obezbjedimo razvoj infrastrukture, povećamo bruto nacionalni dohodak i povećamo zaposlenost;

poboljšamo kvaliteta vazduha i životne sredine, te diversifikujemo ponudu izvora energije s ciljem da postanemo manje zavisni od isporuke fosilnih goriva.

Takođe možemo reči da je od sada Bosna i Hercegovina u mogućnosti da, kroz razvijanje potencijalnih CDM projekata i njihovim predstavljanjem zainteresiranim subjektima, doprinese smanjenju emisije gasova koji izazivaju efekat staklene bašte (GHG) na globalnom nivou, te da su započete aktivnosti na ispunjavanju jednog od prioriteta Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, a to je implementacija Kjoto protokola.

Potencijali za smanjenje emisije GHG u Bosni i Hercegovini su: 

Povećanje energetske efikasnosti jer BiH ima energetsku intenzivnost veću nego u ostalim zemljama u okruženju;

Izgradnja mini hidroelektrana (do 20 MW) iskorištenost hidropotencijala manje od 50%;

Korištenje biomase, godišnja sječa drveta oko 5 miliona m3;

Proizvodnja energije gasifikacijom otpada (primjer srajevska deponija otpada);

Korištenje energije vjetra; 

Korištenje energije termalnih voda.

U obzir mogu doći samo projekti koji su ekološki povoljni, društveno prihvatljivi i koji doprinose napretku (tj. smanjenju emisija GHG) u odnosu na nastavak dosadašnje prakse u zemlji domaćinu.

Sljedeći korak koji je neophodan poduzeti je razviti CDM politike za podsticanje proizvodnje i korištenje energije iz obnovljivih izvora uz međunarodnu podršku, kroz izradu odgovarajućih uputstava za preduzetnike i preduzeća koja imaju velike emisije gasova koji izazivaju efekat staklene bašte u Bosni i Hercegovini.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu