5. međunarodna konferencija o gasu

5. međunarodna konferencija o gasu

Oko 200 eksperata iz oblasti gasne privrede iz dvadesetak zemalja iz cijelog svijeta okupit će se u Sarajevu od 8. do 10. februara na 5. međunarodnoj konferenciji o gasu. Konferenciju pod nazivom “Prirodni gas u svjetlu novih intencija na energetskom tržištu” organizirat će sarajevski Istraživačko-razvojni centar za gasnu tehniku (IGT) pod pokroviteljstvom Ministarstva energije, rudarstva i industrije FBiH i

Oko 200 eksperata iz oblasti gasne privrede iz dvadesetak zemalja iz cijelog svijeta okupit će se u Sarajevu od 8. do 10. februara na 5. međunarodnoj konferenciji o gasu.

Konferenciju pod nazivom “Prirodni gas u svjetlu novih intencija na energetskom tržištu” organizirat će sarajevski Istraživačko-razvojni centar za gasnu tehniku (IGT) pod pokroviteljstvom Ministarstva energije, rudarstva i industrije FBiH i Ministarstva industrije, energetike i rudarstva RS-a, uz podršku Međunarodne gasne unije (IGU).

Dokumenti:

–  Preliminarni dnevni
red sastanka

– Pozadina inicijative

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply