• HOME
  • 25/09/2018

  Za povećanje energetske efikasnosti javnih zgrada 17,3 miliona dolara

  Predstavnici Zelenog klimatskog fonda /GFC/ predstavili su danas u Sarajevu dva projekta s ciljem ublažavanje posljedica klimatskih promjena, za čije sufinansiranje je ovaj fond BiH namijenio 19,5 miliona dolara.

 • HOME
  • 25/09/2018

  Zeničani su za Toplanu, ali i poboljšanu Studiju utjecaja na okoliš

  Federalno ministarstvo okoliša i turizma organiziralo je danas u Gradskoj upravi Zenica javnu raspravu posvećenu ocjeni Studije o procjeni utjecaja na okoliš u postupku izdavanja okolišne dozvole za izgradnju postrojenja za proizvodnju toplote, električne energije i komprimiranog zraka u Zenici.

 • HOME
  • 24/09/2018

  Softić: BiH je jedna od energetski najneefikasnijih zemalja jugoistočne Evrope

  Da je Bosni i Hercegovini nužno potrebna reforma energetskog sektora zbog evidentnog zastoja u procesu reformi pokazuju i preporuke koje je usvojio Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, a Vijeće ministara primilo k znanju i zadužilo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa da prate njihovu provedbu.

 • HOME
  • 24/09/2018

  Vlada FBiH usvojila izvještaj o prošlogodišnjem poslovanju u energetskom sektoru

  Federalna vlada usvojila je izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o poslovanju privrednih društava iz oblasti energije u većinskom vlasništvu Federacije BiH u 2017. godini i zadužila ovo ministarstvo da prati i analizira stanje u privrednim društvima i, po potrebi predlaže neophodne mjere i aktivnosti.

 • HOME
  • 21/09/2018

  Počinje novi projekat: Together for Sustainability

  Mladi studenti imaju potencijal da unaprijede međuetničku toleranciju i saradnju kroz rad ka istom cilju - povećavanju udjela obnovljivih izvora energije i održivom razvoju Bosne i Hercegovine, koji će im biti omogućen kroz projekat "Zajedno za održivost".