“Alba” lider u reciklaži i ekološkom zbrinjavanju otpada u BiH

“Alba” lider u reciklaži i ekološkom zbrinjavanju otpada u BiH

Kompanije "Alba Zenica" i "Alba BH Mostar" lideri se u recikliranju i ekološkom zbrinjavanju, ili ponovnoj upotrebi otpada u Bosni i Hercegovini, a u prikupljanju otpada prisutni su u 21 gradu u Federaciji BiH i u 11 gradova u Republici Srpskoj.

Navedene kompanije radeći na sakupljanju otpada vlastitim sredstvima ili angažiranjem saradnika prisutne su u: Zenici, Sarajevu, Mostaru, Bihaću, Modriči, Prnjavoru, Jelahu, Sanskom Mostu, Prijedoru, Cazinu, Gračanici, Jajcu, Bijeljini, Travniku, Čapljini, Ljubuškom, Tešnju, Visokom, Vitezu, Velikoj Kladuši, Donjem Vakufu, Zavidovićima, Žepču, Banjoj Luci, Doboju, Gradiškoj, Tuzli, Kaknju, Brčkom, Bugojnu, Konjicu i Bratunacu.

– U svom nastojanju širenja djelatnosti investirali smo u nabavku 61 prese i deset ekoloških preskontejnera za ambalažne otpadne materijale u cijeloj BiH. Naše prese i preskontejneri se nalaze u kompanijama Robot, FIS, Prevent, Azel France, Konzum, Vispak, Best, Konjic Karton, Mega Marketi, te u našim pogonima u Zenici i Mostaru, za koje smo investirali oko 150.000 KM – ističu u kompaniji Alba Zenica.

Te kompanije na ekološko prihvatljiv način zbrinjavaju i recikliraju sve vrste otpadnih papira, otpadnu foliju i ostalu otpadnu plastiku, otpadno staklo, električni i elektronski otpad, te otpadno jestivo ulje.

Zenička “Alba” je tokom protekle godine prikupila i prerađivačima isporučila oko 15.000 tona iskoristivog otpadnog materijala, putem svog reciklažnog dvorišta u Zenici, te poslovnih jedinica u Sarajevu i Tešnju, i ostalim destinacijama, gdje imaju ugovoren odnos za sakupljanje.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu