Ambasada Švedske donira milion evra za izgradnju prečistača voda u Trebinju

Ambasada Švedske donira milion evra za izgradnju prečistača voda u Trebinju

Gradonačelnik Trebinja Luka Petrović izjavio je u srijedu, 1. februara, da će Ambasada Švedske donirati milion evra za izradu prečistača otpadnih i kanalizacionih voda grada Trebinja.

Nakon sastanka sa ambasadorom Švedske u BiH Andersom Hagelbergom, Petrović je istakao da je tenderska procedura u toku i da očekuje da će do kraja mjeseca biti zaključen ugovor sa odabranim izvođačem radova.

– Ambasada Švedske ima puno razumijevanje za razvoj poljoprivrede i turizma na području grada Trebinja i naš grad će dobiti i adekvatan prostor u projektu Farma II koji je projekat švedske Ambasade i USAID-a – rekao je Petrović.

On je napomenuo da Ambasada Švedske pomaže i projekat izrade zemljišne knjige i adekvatne baze podataka u softveru koje će 2. februara biti prezentovan u područnoj centru Geodetske uprave Trebinje.

– To će pomoći izradi kvalitetne baze podataka za razne aktivnosti grada Trebinja, prvenstveno za naplatu poreza na nepokretnosti, komunalnih taksi i rješavanje imovinskih problema u smislu infrastrukture – rekao je Petrović i zahvalio Kraljevini Švedske što su izabrali Trebinje da se uradi izrada tog prototipa, odnosno pilot projekta za zemljišnu knjigu.

Petrović je naglasio da je švedska Ambasada veoma zainteresovana za hercegovačku regiju, dodajući da će i u narednom periodu pružati značaju podršku i da će to biti važno za one planove koje je sadašnja gradska administracija zamislila, a koje se odnose na investicije i podršku razvoju privatnog sektora kako bi se na taj način smanjila nezaposlenosti u gradu.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply