Ambiciozni Vattenfallovi planovi u vjetroenergiji

Ambiciozni Vattenfallovi planovi u vjetroenergiji

Švedska elektroenergetska skupina ulaže 1,94 mlrd. dolara u gradnju vjetroelektrana

Švedska elektroenergetska skupina Vattenfall namjerava uložiti čak 1,94 mlrd. dolara u gradnju kopnenih i pučinskih vjetroelektrana u 2017. i 2018. godini.

Naime, u ukupnom planu ulaganja, na energiju vjetra otpada čak 60%, čime firma zapravo iskazuje svoj strateški odmak od fosilnih goriva prema obnovljivim izvorima.

Tako će i većina preostalih sredstava iz tog plana biti uložena u sunčane elektrane i distribuciju električne energije.

U skladu s time, firma očekuje da bi do 2020. godine trebala izgraditi postrojenja na obnovljive izvore ukupne snage čak 2,3 GW.

Istodobono, firma predviđa postupno gašenje svojih termoelektrana na ugalj, a TE Klingenberg u Berlinu u Njemačkoj, koja kao gorivo koristi lignit, prestat će s radom 2021. godine.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply