Animalni otpad i LPG

Animalni otpad i LPG

Već više od pedeset godina LPG ima značajno mjesto u mnogim nacionalnim energetskim sistemima. Njegova izuzetna svojstva kao jedinstvenog izvora toplotne energije, koji je ekološki vrlo prihvatljiv, te tražen kao specifična sirovina, osigurala su mu široko područje primjene, koje se stalno proširuje na nova područja, uporedo sa industrijskim razvojem društva. LPG u kombinaciji sa obnovljivim

Već više od pedeset godina LPG ima značajno mjesto u mnogim nacionalnim energetskim sistemima. Njegova izuzetna svojstva kao jedinstvenog izvora toplotne energije, koji je ekološki vrlo prihvatljiv, te tražen kao specifična sirovina, osigurala su mu široko područje primjene, koje se stalno proširuje na nova područja, uporedo sa industrijskim razvojem društva.

LPG u kombinaciji sa obnovljivim izvorom energije kao što je animalni otpad pridonosi znatnom razvoju kroz realizaciju benefita dobivenih termičkim tretmanom.

Fleksibilnost LPG-a čini ga ekskluzivnim partnerom obnovljivim izvorima, koji uz suvremena rješenja automatizovanog rada, kontrole i nadzora, daje energetsku snagu uz ostvarenje pozitivnih ekoloških efekata kao i direktnih ekonomskih koristi.

Pod pojmom animalni otpad treba podrazumijevati sve sporedne produkte koji su rezultat životnih aktivnosti životinja u prirodnim uvjetima života ili pri intenzivnom ekonomskom korištenju.

Naravno, u animalni otpad spadaju i sporedni produkti nastali prilikom finalizacije sirovina animalnog porijekla, a u sve se uključuju otpadne vode i zrak bez obzira da li su posljedica higijenskih, tehnoloških ili dijagnostičko-terapijskih mjera provedenih na životinjama ili u objektima u kojima su one smještene, odnosno objektima u kojima se vrši finalizacija animalnih proizvoda, kao i robe isteklog roka upotrebe.

Korištenjem LPG moguće je ispravno i korektno tretirati animalni otpad i to uz postizanje energetske efikasnosti na zavidnom nivou, kao i ostvarenje ekonomske profitabilnosti, u skladu sa propisima koji diktiraju način i mogućnosti tretmana animalnog otpada. 

ADVANCED TRI€CO TECHNOLOGY (A€T®)  je modularno stacionarno eko postrojenje zaštićeno kod instituta za intelektualno vlasništvo BiH pod brojem BAP 112861 A  za siguran i korektan,  ekološki, veterinarski zdravstveno, sanitarno – higijenski, humani, energetski efektan termički tretman zbrinjavanja otpada.

Rad se odvija na principu termičkog tretman u turbo incineratoru uz temperaturu > 860 ÷ 1100 °C (1400 °C)* zavisno o vrsti otpada, a temperatura u reaktoru 1200 ÷ 1400 °C (1530°C)* uz obveznu retenciju  > 2 sec. emisije iz turbo incineratora, čime se osigurava emisija polutanata bez boje, okusa i mirisa.

Plinski plamenici turbo incineratora i reaktora koriste vreli zrak do 450 °C za rad u komori pri čemu se povećava energetska efikasnost > 30 % u uštedi energije, a energent je animalni otpad i LPG.

Sterilizacija se vrši u sterilizatoru/autoklavu nakon smanjenja granulata animalnog otpada  na frakciju < 50 mm, uz vrijeme retencije najmanje 20 minuta bez prekida, pri apsolutnom nadtlaku od najmanje 3 bar, pri temperaturi višoj od 133 °C u srži uz pomoć LPG-a.

Održivi koncept tretmanom animalnog otpada uz LPG donosi financijsku korist, povećanu sigurnost, poboljšan kvalitet života, smanjenje negativnih okolišnih i društvenih uticaja biznisa te povećanje tržišnog učešća. 

 

Autor: Jasmina H. Bajramović, dipl.san.ing. / Energis

Prezentirano na 9. Međunarodnoj LPG konferenciji i izložbi

21. 23.11.2012.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply