Anketa o otvaranju tržišta električne energije u BiH

Saglasno državnom sporazumu sa Energetskom zajednicom 01.01.2015. godine tržište električne energije u BiH bit će otvoreno za sve kupce, uključujući i domaćinstva! To znači da će svaki kupac biti u mogućnosti kupiti električnu energiju na tržištu, ukoliko naiđe na bolju ponudu od dosadašnje. Anketu možete popuniti ispod.

Saglasno državnom sporazumu sa Energetskom zajednicom 01.01.2015. godine tržište električne energije u BiH bit će otvoreno za sve kupce, uključujući i domaćinstva! To znači da će svaki kupac biti u mogućnosti kupiti električnu energiju na tržištu, ukoliko naiđe na bolju ponudu od dosadašnje. Anketu možete popuniti ispod.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply