Autonomni fotonaponski sistem

Autonomni fotonaponski sistem

Autonomni (samostalni) sistemi za svoj rad nemaju potrebu spajanja na električnu mrežu. Glavni zadatak autonomnih sistema je da akumuliraju proizvedenu energiju u akumulatore (baterije) kako bi tokom noći te usljed nepovoljnih vremenskih uvjeta opskrba energijom bila zagarantovana. Tom se sistemu pored akumulatora mora dodati regulator za kontrolirano punjenje i pražnjenje baterije, a dodavanjem izmjenjivača (DC/AC) autonomni sistemi mogu zadovoljiti

Autonomni (samostalni) sistemi za svoj rad nemaju potrebu spajanja na električnu mrežu.

Glavni zadatak autonomnih sistema je da akumuliraju proizvedenu energiju u akumulatore (baterije) kako bi tokom noći te usljed nepovoljnih vremenskih uvjeta opskrba energijom bila zagarantovana.

Tom se sistemu pored akumulatora mora dodati regulator za kontrolirano punjenje i pražnjenje baterije, a dodavanjem izmjenjivača (DC/AC) autonomni sistemi mogu zadovoljiti i sve vrste tipičnih mrežnih potrošača kojima je potreban izmjenični napon. Takvi su sistemi pogodni za osiguranje potrebnih količina električne energije gdje nema javna distribucijske mreže te gdje je cijena priključka na mrežu previsoka.

Mogućnosti primjene:

–         Izolirani / izdvojeni objekti (vikendice, primorska vikend naselja, ribnjaci, lovačke kuće, itd.)

–         Telekomunikacijski sistemi (odašiljači, repetitori, bazne stanice)

–         Ulična rasvjeta, autobusna stajališta, parkirališta, razna signalizacija

–         Mobilnih jedinica, kamping kućica, kampera i plovila

–         Sistemi za automatsko prikupljanje i praćenje podataka

Prednosti:

–   Jednostavna montaža, fotonaponski moduli laki i prenosivi, mogućnosti nadogradnje sistema, dugovječnost, nema održavanja, potpuna energetska neovisnost

–         Autonomni sistemi štite okolinu i nema računa za električnu energiju

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply