BBI prvi shopping centar u BiH sa energetskim certifikatom

BBI prvi shopping centar u BiH sa energetskim certifikatom

Uprava BBI Real Estate sama je pokrenula proces energetskog certificiranja objekta BBI Centra kako bi dobila sveobuhvatan dokument koji jasno opisuje objekat s arhitektonskog, građevinskog, mašinskog i elektro aspekta, te identificira mjesta najveće potrošnje energije. Cilj je da se, mjerama energijske efikasnosti, djeluje na smanjenje potrošnje, saopćeno ej iz BBI-a. “Kroz analize i budžete dobijen je energetski

Uprava BBI Real Estate sama je pokrenula proces energetskog certificiranja objekta BBI Centra kako bi dobila sveobuhvatan dokument koji jasno opisuje objekat s arhitektonskog, građevinskog, mašinskog i elektro aspekta, te identificira mjesta najveće potrošnje energije.

Cilj je da se, mjerama energijske efikasnosti, djeluje na smanjenje potrošnje, saopćeno ej iz BBI-a.

“Kroz analize i budžete dobijen je energetski broj koji za objekt BBI Centar u Sarajevu iznosi 68 kWh/m2a, što, prema važaćem Pravilniku o energetskom certificiranju objekata, pripada energetskom razredu B (45 < B < 95). Sam energetski certifikat, na kome se osim energetskog broja nalaze i ostali podaci, izložen je na glavnom ulazu BBI Centra”, stoji u saopćenju.

S obzirom na složenost fasadnog sistema i specifične sisteme objekta BBI Centra, način korištenja energije, kao i osiguranje toplotnog komfora, energetski razred B od 68 kWh/m2a predstavlja veoma dobru energetsku karakteristiku koja objekt BBI Centra svrstava u objekte energijski efikasnih zgrada. Posjedovanje energetskog certifikata, kako stambenih, tako i nestambenih objekata, utiče i na vrijednost objekta na tržištu nekretnina.

Shodno odredbama člana 81. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, Pravilnika o tehničkim zahtjevima za toplotnu zaštitu objekata i racionalnu upotrebu energije (“Službene novine FBiH”, br. 49/09) i Pravilnika o energetskom certificiranju objekata (“Službene novine Federacije BiH”, br. 50/10), svi novi objekti koji se grade, prodaju, iznajmljuju ili daju na leasing, imaju obavezu posjedovanje energetskog certifikata, odnosno njegovog javnog izlaganja ili davanja na uvid svim zainteresiranim stranama.

Sam proces energetskog certificiranja predstavlja radnje i postupke koji uključuju energetski pregled, vrednovanje radnji energetskog pregleda i izdavanje energetskog certifikata s preporukama za poboljšanje energetskih svojstava objekta. Rezultat energetskog certificiranja izražava se preko godišnje potrebne toplotne energije za grijanje za referentne klimatske podatke svedene na jedinicu korisne površine objekta (kWh/m2a). Na osnovu tog indikatora objekt se svrstava u energetski razred i na taj način dobija svoj “energetski pasoš”. 

Izvor: klix.ba

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu