Beč ima djelotvorne mjere protiv svjetlosnog onečišćenja

Beč ima djelotvorne mjere protiv svjetlosnog onečišćenja

Javna rasvjeta neosporno igra važnu ulogu u sigurnosti stanovnika, a njen udio u svjetlosnom onečišćenju od jedne trećine u Beču vidno je smanjen prelaskom na LED rasvjetu. Prije svega, problematično je osvjetljenje u prodavnicama koje ima natproporcionalno visok udio u svjetlosnom zagađenju grada.

Naime, Beč se već godinama intenzivno i inovativan način bavi tematikom svjetlosnog zagađenja u gradovima. To je i jedini grad u svijetu u kojem su se u naučne svrhe iz zraka snimili svjetlosni izvori koji emituju svjetlo u visinu, što je prvi put omogućilo sveobuhvatnu procjenu intenziteta i uzročnika zagađenja.

– Djelovanje svjetlosnog zagađenja na čovjeka je mnogostruko. Svijetlo-tamni ritam je važan za ritam spavanja. Ako se taj ritam poremeti, može doći do poremećaja rada hormona. Nadalje, poremećaji spavanja mogu biti okidač za nastanak visokog krvnog pritiska, dijabetesa i gojaznosti – pojasnila je voditeljica Odjela Grada Beča za okoliš – MA 22, Büchl-Krammerstätter.

Ovaj Odjel uspješno se bori protiv svjetlosnog onečišćenja djelotvornim mjerama koje provodi. Kroz Paket zaštite okoliša za preduzeća, Beč već od 1998. godine pomaže preduzećima u provođenju ekoloških mjera i smanjenju komunalnih troškova.

Uspješan je i u edukaciji i senzibiliziranju javnosti na temu svjetlosnog onečišćenja u obliku predavanja u školama, univerzitetima, štampanju brošura…, saopćeno je iz Predstavništva Grada Beča u Sarajevu.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu