BiH će imati najveće viškove struje u regionu jer nema industriju!

BiH će imati najveće viškove struje u regionu  jer nema industriju!

Ambicije zemalja zapadnog Balkana u izvozu električne energije mogu se pokazati kao vrlo rizične, te se predviđa da će u slučaju ispunjenja planiranih scenarija regija imati višak od čak 56 posto struje, dok će zemlje s najviše energije za izvoz biti BiH i Srbija. Pokazalo je to najnovije istraživanje, koje su za potrebe organizacije “CEE

Ambicije zemalja zapadnog Balkana u izvozu električne energije mogu se pokazati kao vrlo rizične, te se predviđa da će u slučaju ispunjenja planiranih scenarija regija imati višak od čak 56 posto struje, dok će zemlje s najviše energije za izvoz biti BiH i Srbija.

Pokazalo je to najnovije istraživanje, koje su za
potrebe organizacije “CEE Bankwatch” sproveli Univerzitet u
Groningenu i konsultantska kuća “Advisory House”.

Međutim, domaći ekonomski eksperti ističu da višak
električne energije ne može da šteti BiH, koja zajedno s ostalim zemljama
zapadnog Balkana, kako kažu, treba da razvija zajedničke kapacitete i
infrastrukturu u ovoj oblasti, kako bi tako udruženi lakše nastupali na trećim
tržištima.

Ipak, autori ove studije pišu da zemlje ovog regiona imaju
ambicije da postanu izvoznici energije, ali upozoravaju da bi lokalne vlade
morale uzeti u obzir razvoj događaja u susjednim zemljama, koji bi
novoplanirane energetske objekte učinio ekonomski neodrživim.

“Naime, s obzirom na konkurenciju u regiji, kao i
iz Bugarske, Rumunije i ostatka EU, za koji se očekuje da će imati značajan
višak električne energije, izvozne cijene mogu biti pritisnute naniže, a
novoizgrađene elektrane mogle bi završiti kao nasukana imovina”, navodi se
u studiji pod nazivom “Izvještaj o dugoročnoj ekonomskoj isplativosti
gradnje novih energetskih kapaciteta za izvoz zemalja zapadnog Balkana”,
koji je objavio poslovni portal SEEbiz.

Stoga, autori studije preporučuju vladama da
preispitaju planove za izvozno orijentisane kapacitete proizvodnje i da same
naprave ili naruče analize, te povećaju regionalnu saradnju kako bi zadovoljile
vrhunac potražnje. Pored toga, preporučuju i mjere za smanjenje gubitaka
električne energije i povećanje energetske efikasnosti u svakoj od zemalja.

“Energetski pejzaž na zapadnom Balkanu će u
narednih deset godina najvjerovatnije izgledati sasvim drugačije. Kao što je i
cilj da se zadovolje domaće energetske potrebe, gotovo sve vlade u regiji teže
da postanu izvoznici i planiraju značajno proširenje hidroenergije i kapaciteta
baziranih na ugljenu”, navodi se u studiji.

U izvještaju se još navodi i da Crna Gora ima šanse da
u narednih desetak godina preokrene svoj položaj od ekstremnog uvoznika
električne energije, koja je uvozila i do 50 posto potrebnih količina, do
zemlje koja će iz vlastitih izvora podmirivati cijelu potražnju.

Duljko Hasić, ekspert Vanjskotrgovinske komore BiH,
rekao je da je činjenica da je BiH značajan izvoznik struje, te da višak
energije ne može škoditi BiH.

Govoreći o ovoj analizi, rekao je da takvo upozorenje
ni u kom slučaju neće ići na štetu zemljama zapadnog Balkana da razvijaju
zajedničke kapacitete i infrastrukturu u ovoj oblasti.

“Pitanje energije je pitanje budućnosti, to je
tronožac zacrtan u strategiji EU – energija, komunikacije i hrana, tim redom.
Koliko god da se proizvede, energije će biti malo i ona će naći svoje tržište u
svakom slučaju”, rekao je Hasić i dodao da je pitanje kako da budemo
efikasniji u zajedničkoj infrastukturi, proizvodnji i zajedničkom nastupu prilikom
prodaje. Istakao je da bi bilo daleko bolje da to zemlje zapadnog Balkana
zajednički rade i zajednički nastupaju na trećim tržištima, nego što to rade
pojedinačno.

“Na taj način bi se ostvario znatno bolji efekat
za ove zemlje, uspostavila bi se zajednička saradnja, s obzirom na to da su
zemlje zapadnog Balkana male. Zajedničkim snagama mogli bismo doći do
odgovarajućih sinergijskih rezultata”, smatra ovaj ekspert. Predložio je
da odgovarajuća udruženja, poslovne asocijacije i kompanije zajedno izrade
akcioni plan za zajednički nastup na trećim tržištima. To bi, kako je rekao,
dalo pozitivni signal za zemlje zapadnog Balkana da se ovdje ulaže i da se
zajednički radi na privrednoj saradnji, a što bi otvorilo i područje tržišnih
pogodnosti u drugim oblastima.

Dragan Jerinić, predsjednik Udruženja proizvođača
električne energije iz obnovljivih izvora, smatra da je potrebno razdvojiti
izvore iz kojih se planira dobiti energija.

“Dugoročna politika Evropske unije, a koja ide u
prilog planovima u RS i FBiH, je povećanje kapaciteta iz obnovljivih izvora, a
smanjenje iskorištavanj uglja.

“RS i Federacija upravo tu imaju veliki
potencijal. Kroz to teba posmatrati i pomenutu studiju. Sve je manje
investitora u Evropi koji želi ulagati u prljave tehnologije za dobijanje
energije, jer se Evropa svojim direktivama i zakonodavstvom okrenula obnovljivim
izvorima i energetskoj efikasnosti. Takve politike su dovele da je značajno
smanjena odnosno stagnira emisija CO2 u atmosferu u 2014. godini. Treba da
znamo pametno iskoristiti naše potencijale koje imamo, jer čista energija
uvijek će imati i dobru cijenu na tržistu”, smatra Jerinić.

Bitno
je naglasiti da
se ovoj studiji ne spominje da BiH ima viškova
struje zbog nerazvijene industrije!

 

Izvor: Nezavisne
novine

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply