BiH daleko od europskih standarda u oblasti energije i okoliša

BiH daleko od europskih standarda u oblasti energije i okoliša

Bosna i Hercegovina je na veoma niskom nivou u oblasti energije i okoliša ako se uporedi s europskim standarima, iako se radi o oblasti u kojoj će se morati uraditi najviše na putu priključenja Europskoj uniji, neke su od poruka sa održane javne sesije koju je organizovalo Udruženje Vesta u okviru Inicijative ”Građani za Europu”.

Bosna i Hercegovina je na veoma niskom nivou u oblasti energije i okoliša ako se uporedi s europskim standarima, iako se radi o oblasti u kojoj će se morati uraditi najviše na putu priključenja Europskoj uniji, neke su od poruka sa održane javne sesije koju je organizovalo Udruženje Vesta u okviru Inicijative ”Građani za Europu”.

Javna sesija je održana 26. juna 2012. godine u Zgradi Delegacije Europske unije u Sarajevu. Na javnoj sesiji ocijenjen je napredak u sektoru energije i okoliša u BiH u prethodnom periodu, te zajednički sagledana rješenja za izazove u implementaciji reformi u procesu europskih integracija.

Na javnoj sesiji prisustvovalo je više od 20 predstavnika nadležnih vladinih tijela koji se bave pitanjem poljoprivrede i ruralnog razvoja na državnom i entitetskom nivoima, te članovima civilnog društva koji su nakon opsežnog istraživanja sačinili prioritetne mjere koje je neophodno sprovesti u pomenutom sektoru.

članovima civilnog društva i predstavnicima vlasti obratio se šef Ureda za politička i ekonomska pitanja pri Delegaciji EU u BiH Jurgis Vilcinskas istakavši da su pitanja energetike i okoliša ključna pitanja za Europsku uniju, kao i da su ona posebno važna za zemlje koje nisu članice EU. Prema njegovim riječima legislativa o energetici na nivou Bosne i Hercegovine nije usklađena s legislativom EU. ” U izvještaju o napretku BiH, koji je izradila Europska komisija, vidimo da mnogo toga nije urađeno, a trebalo je, posebno kada je riječ o odnosu Bosne i Hercegovine prema električnoj energiji. Usklađivanje zakona sa zakonima EU važno je za bh. građane, jer će imati realan uticaj na BiH, pogotovo kad govorimo o obnovljivim izvorima energije i zato se nadam da ćete u skoro vrijeme usvojiti tu legislativu”, naglasio je šef Ureda za politička i ekonomska pitanja pri Delegaciji EU u BiH Jurgis Vilcinskas.

Koordinatorica inicijative “Građani za Evropu” Amra Selesković, navela je da je ovo treća panel diskusija u okviru aktivnosti ovog projekta, a kao i u prethodna dva navrata, kada se razgovaralo o poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno radu i zapošljavanju, nastoji se sagledati u kojoj mjeri BiH napreduje prema Europskoj uniji u sektoru energije i okoliša.

Tematska stručnjakinja za pitanje energije i okoliša Lena Bratić naglasila je da je BiH trenutno na veoma niskom nivou ako se uporedi s europskim standardima u oblasti energije i okoliša. ”Ono što možemo reći jeste da je sektor energije jedan od najbitnijih razvojnih potencijala svake zemlje, pa tako i BiH, i da se u ovom sektoru, kao i u sektoru okoliša, treba uraditi najviše na putu europskih integracija”, istakla je ekspertica ”Građana za Europu” Lena Bratić.

Suštinski, radi se o reformi cjelokupnog energetskog sektora: reformi javnih preduzeća, cijena i svega onog što se u pristupanju Europskoj uniji očekuje od BiH. ”Reforma javnih preduzeća je nešto što su uradile sve države koje su već pristupile Europskoj uniji. Znači da su se prilagodile upravljački, cjenovno i na druge načine aktualnoj situaciji na čitavom tržištu. Postoje određeni standardi koji se moraju zadovoljiti kada je u pitanju upravljanje preduzećima, a s druge strane nije moguće držati neekonomske cijene energenata u situaciji kada cijene energenata u Europi i svijetu rastu”, zaključila je Bratić.

Dragica Arnautović-Arsić, tematska stručnjakinja u oblasti energetske efikasnosti, naglašava da je BiH jako daleko od evropskih standarda u sektoru energetske efikasnosti. ”Da ne kažemo baš u prahistoriji, ali smo jako daleko u odnosu i na zemlje okruženja koje su imale iste propise u bivšoj Jugoslaviji. Međutim, te države su mnogo brže hvatale korak s Europom, a mi smo još jako daleko”, naglasila je Dragica Arnautović Arsić.

Inicijativa “žGrađani za Europu” je jedinstvena akcija civilnog društva u BiH usmjerena na unaprijeđenje procesa europskih integracija i intenziviranje aktivnosti vladinih dužnosnika na provođenju neophodnih reformi. članovi inicijative su tokom 2011. godine iskomunicirali prioritetne mjere prema nosiocima vlasti.

Kroz inicijativu “žGrađani za Europu”, tokom 2010. i 2011. godine, mreža nevladinih organizacija i drugih aktera civilnog društva iz cijele Bosne i Hercegovine vodila je direktan javni dijalog sa domaćim političkim strankama i vladinim dužnosnicima, sa ciljem povećanja kvalitete javne rasprave i posvećenosti vlasti prema ključnim mjerama koje treba ispuniti kako bi se poboljšao životni standard građana i kako bi se BiH što više približila Europskoj uniji.

Inicijativu “žGrađani za Europu” do sada su predvodili ACIPS i udruženje VESTA, uz članstvo više od 40 organizacija civilnog društva iz cijele BiH, pod pokroviteljstvom Ureda specijalnog predstavnika Europske unije, uz podršku Kraljevine Å vedske i SIDA-e, a u saradnji sa Direkcijom za europske integracije BiH.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu