BiH mora usvojiti Nacionalni plan za obnovljivu energiju

BiH mora usvojiti Nacionalni plan za obnovljivu energiju

Sekretarijat Energetske zajednice u Beču danas je uputio formalni zahtjev Bosni i Hercegovini, Albaniji i Makedoniji da usvoje i predaju svoje nacionalne akcione planove za obnovljivu energiju (NREAP). To je jedan od ključnih zahtjeva Direktive 2009/28/EC o unapređenju korištenja energije iz obnovljivih izvora, koje je usvojilo Ministarsko vijeće Regionalne energetske zajednice 2012. godine. Ako navedene zemlje ne

Sekretarijat Energetske zajednice u Beču danas je uputio formalni zahtjev Bosni i Hercegovini, Albaniji i Makedoniji da usvoje i predaju svoje nacionalne akcione planove za obnovljivu energiju (NREAP).

To je jedan od ključnih zahtjeva Direktive 2009/28/EC o unapređenju korištenja energije iz obnovljivih izvora, koje je usvojilo Ministarsko vijeće Regionalne energetske zajednice 2012. godine.

Ako navedene zemlje ne bi u roku od dva mjeseca postupile po ovom zahtjevu i dostavile popis mjera kojima će osigurati potpunu usklađenost sa svojim obavezama, Sekretarijat bi mogao te slučajeve kršenja predati na odlučivanje Ministarskom vijeću kao primjer kršenja Zakona Energetske zajednice od strane članica.

Sekretarijat je prethodno dostavio svoje mišljenje bh. vlastima kao drugostepeni pokušaj rješavanja spora u skladu s članom 90. Sporazuma Energetske zajednice.

Prema usvojenoj Direktivi, svaka članica zajednice mora odrediti i poštovati obavezujuće ciljeve potrošnje energije iz obnovljivih izvora do 2020.

Nacionalni akcioni planovi za obnovljivu energiju moraju navesti ciljeve po najvažnijim sektorima generacije i potrošnje energije i sadržavati detaljne mjere kojima će se ti ciljevi postići i bez njih neće biti moguće postići ukupni cilj.

Ovim povodom Fondacija CPI, Centar za zastupanje građanskih interesa, poziva bh. vlasti da sa velikom ozbiljnošću i pravovremeno pristupe rješavanju ovog problema.

– U vremenima velikih energetskih i geostrateških promjena nerazvijanje i nekorištenje obnovljivih i održivih izvora energije izaziva veću izloženost globalnim promjenama i rizicima u decenijama koje dolaze – saopćeno je iz Fondacije CPI.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply