BiH osma u Evropi po energetskom potencijalu

BiH osma u Evropi po energetskom potencijalu

Bosna i Hercegovina mora provesti direktive EU kao što je Feed in direktiva, uvođenje standarda energetske efikasnosti u zgradama, izrada akcionih planova enegetske efikasnosti, razvoj mehanizama za smanjenje stakleničkih plinova”¦ I pored sveopće krize u svijetu, ulaganja u obnovljive izvore u 2011. imala su rast od 17 posto. EU je također, ovog mjeseca donijela i novu direktivu

Bosna i Hercegovina mora provesti direktive EU kao što je Feed in direktiva, uvođenje standarda energetske efikasnosti u zgradama, izrada akcionih planova enegetske efikasnosti, razvoj mehanizama za smanjenje stakleničkih plinova”¦

I pored sveopće krize u svijetu, ulaganja u obnovljive izvore u 2011. imala su rast od 17 posto. EU je također, ovog mjeseca donijela i novu direktivu koja osigurava nove financijske instrumente kako bi se uspio provesti cilj, a to je proizvodnja 20 posto energije iz obnovljivih izvora do 2020.

Budući da je BiH od 2000. članica Energetske zajednice EU, a od 2005. Energetske zajednice jugoistočne Europe, ima iste obveze sa usklađivanjem zakonodavstva iz ove oblasti kao i zemlje članice.

Tako i naša zemlja mora provesti direktive EU kao što je Feed in direktiva, uvođenje standarda energetske efikasnosti u zgradama, izrada akcionih planova enegetske efikasnosti, razvoj mehanizama za smanjenje stakleničkih plinova.

Lejla Dragnić, članica Upravnog odbora Centra za politike i upravljanje (CPU), koji je radio analizu javnih investicija u energetiku kaže da su u BiH prisutni veliki zastoji u uvođenju energetske efiksanosti u proizvodnji, distribuciji i potrošnji elelektrične energije, te da imamo još vrlo nizak udio u dobivanju energije iz obnovljivih izvora.

Napominje da je razvojni potencijal nesumljivo veliki, jer smo osmi u Europi po energetskom potencijalu, osobito po hidroenergiji gdje koristimo samo 37 posto potencijala. “Velike resurse koje imamo u obnovljivim izvorima energije prije svega sunca, vjetra i biomase nisu ni blizu iskorišteni. Za te sektore također postoji veliki interes investitora”, napominje Dragnić.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu