BIH: Termoelektrana Stanari dobila dozvolu za probni rad

BIH: Termoelektrana Stanari dobila dozvolu za probni rad

Prva privatna termoelektrana u BiH TE Stanari dobila je dozvolu za probni rad. Energy Financing Team (EFT) iz Londona je vlasnik TE Stanari, instalisane snage 300 MW, a izvođač radova je "Dongfang Electric Corporation" iz Kine.

Ministrica za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS-a Srebrenka Golić je, nakon što je uručila dozvolu za probni rad i privremenu upotrebu, rekla da se time potvrđuje da su svi radovi izvedeni u skladu s planskom, projektnom i tehničkom dokumentacijom i da su ispoštovane sve mjere zaštite okoliša u skladu sa direktivama EU.

Najavila je da će po isteku privremene, ukoliko ne bude nedostataka, biti izdana i trajna dozvola za rad TE Stanari. U projekt ponovnog pokretanja Rudnika lignita u Stanarima i izgradnje moderne termoelektrane, EFT je uložio oko 560 miliona eura.

Golić je precizirala da je kompanija EFT od 2005. godine, od kada posluje u RS-u, na račun javnih prihoda budžeta RS-a i Općine Stanari uplatila više od 100 miliona KM, a kvartalno će na ime koncesijskih naknada izdvajati 1,5 miliona KM. Kada je riječ o zaštiti okoliša, resorna ministrica tvrdi da je u TE Stanari primijenjena tehnologija “koja je jedinstvena u širem okruženju i koja garantira da će utjecaj na okoliš biti minimalni, a emisije zagađujućih plinova u graničnim vrijednostima propisanim EU direktivama”.

Predsjednik EFT grupe Vuk Hamović je ponovio da će TE Stanari od iduće sedmice raditi u punom kapacitetu, ali da će do izdavanja konačne upotrebne dozvole uslijediti svakodnevna testiranja.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply