BiH unovčava zelenu energiju

BiH unovčava zelenu energiju

Nakon skoro dvogodišnjih priprema, Elektroprivreda BiH spremna je realizirati prva dva tzv. CDM projekta čija je vrijednost procijenjena na oko 40 miliona KM. CDM projekti (Clean Development Mechanism – mehanizam čistog razvoja) daju mogućnost razvijenim zemljama da dio svojih obaveza na smanjenju stakleničkih plinova realiziraju sufinansiranjem čistih energetskih projekata u zemljama u razvoju. Prema odredbama međunarodnog Kyoto protokola, visokoindustrijalizirane

Nakon skoro dvogodišnjih priprema, Elektroprivreda BiH spremna je realizirati prva dva tzv. CDM projekta čija je vrijednost procijenjena na oko 40 miliona KM.

CDM projekti (Clean Development Mechanism – mehanizam čistog razvoja) daju mogućnost razvijenim zemljama da dio svojih obaveza na smanjenju stakleničkih plinova realiziraju sufinansiranjem čistih energetskih projekata u zemljama u razvoju. Prema odredbama međunarodnog Kyoto protokola, visokoindustrijalizirane države obavezale su se na smanjenje stakleničkih plinova a to se najčešće odvija tako što visokorazvijene države na inostranim berzama kupuju CER-ove.

Elektroprivreda BiH je spremna za prvu emisiju CDM-ova koje će u njeno ime na svjetskim berzama prodavati britanski agent Trade Greener. Kako je objavljeno, EPBiH ponudila je tri tenderska paketa – prvi CDM projekata odnosi se na revitalizaciju termobloka 6 u TE Tuzla, drugi na revitalizaciju termobloka 6 u TE Kakanj a treći na projekat kosagorijevanja uglja i drvne biomase u TE Kakanj. Kod realizacije sva tri projekta primijenit će se najstroži ekološki standardi, što će EPBiH kvalificirati za emitiranje CER-ova u vrijednosti od oko 40 miliona KM.

CDM-ovi su zapravo neka vrsta  “žekološke takse” koju moraju platiti najveći zagađivači planete. Elektroprivreda BiH prva je u BiH prepoznala tržišni potencijal CDM-a. Prije dvije godine u EPBiH izrađen je eleborat “žMogućnosti implementacije CDM projekata” u kojem su detaljno razrađeni mehanizmi i potencijali tržišne valorizacije ekološki prihvatljivih energetskih projekata u Elektroprivredi BiH. Dakako, potencijali su višestruko veći od vrijednosti prve berzanske emisije CER-ova i mjere se stotinama miliona KM.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu