Bihać: Ugovor o projektu energetske efikasnosti u Kulturnom centru

Bihać: Ugovor o projektu energetske efikasnosti u Kulturnom centru

U Bihaću je danas potpisan ugovor sa izvođačem radova o početku realizacije projekta uvođenja mjera energetske efikasnosti u kompleksu Kulturnog centra. Riječ je o pilot-projektu ukupne vrijednosti blizu pola miliona maraka, od čega su po 100.000 KM obezbijedile Vlada Unsko-sanskog kantona (USK) i Općina Bihać, a UNDP i USAID ostatak sredstava. Danas potpisani ugovor obuhvata prvu fazu radova, u

U Bihaću je danas potpisan ugovor sa izvođačem radova o početku realizacije projekta uvođenja mjera energetske efikasnosti u kompleksu Kulturnog centra.

Riječ je o pilot-projektu ukupne vrijednosti blizu pola miliona maraka, od čega su po 100.000 KM obezbijedile Vlada Unsko-sanskog kantona (USK) i Općina Bihać, a UNDP i USAID ostatak sredstava.

Danas potpisani ugovor obuhvata prvu fazu radova, u vrijednosti od oko 230.000 KM, koja bi trebala početi naredne sedmice, dok je njen završetak planiran u roku od 90 dana. “Poboljšanje energetskih karakteristika Kulturnog centra i uvođenje korištenja biomase u sistemu grijanja, koji opslužuje zgrade Kulturnog centra, Muzeja AVNOJ-a i Umjetničke škole, omogućit će uslove za njihov rad tokom cijele godine, što do sada nije bio slučaj”, kazao je načelnik Općine Bihać, Albin Muslić.

Ovaj projekat, zbog toga je nazvao kapitalnim za Općinu, a njime će se, pored ostalog, smanjiti i emisija stakleničkih gasova za 38 posto, te osigurati značajna ušteda troškova grijanja ovih institucija.

Pored ovog, UNDP na području Kantona, realizira i realizirat će još niz sličnih projekata. “Mi ćemo u narednom periodu zajedno sa Vladom USK-a sagledati sve objekte u oblasti zdravstva i obrazovanja na području Kantona, kako bi u onima gdje je potrebno pokrenuli slične projekte”, pojasnio je šef Regionalnog ureda UNDP-a u Bihaću, Slobodan Tadić.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu