Brze reakcije vlasti spriječit će nove sankcije za BiH

Brze reakcije vlasti spriječit će nove sankcije za BiH

Od brzog djelovanja vlasti Bosne i Hercegovine zavisi hoće li na Vijeću ministara Energetske zajednice 14. decembra u Prištini protiv BiH biti razmatran zahtjev za novim mjerama zbog neusvajanja zakona o regulatoru električne energije i gasa, prenosu i tržištu električne energije, javlja Anadolu Agency (AA).

Kako nam je potvrdio Janez Kopač, direktor Sekretarijata Energetske zajednice, na sastanku u Beču, početkom decembra, sa zvaničnicima BiH i oba entiteta data je još jedna šansa da bi izbjegne nove sancije Energetske zajednice.

Sastanak je bio usmjeren na prevladavanju zastoja u donošenju zakona o regulatoru električne energije i gasa u BiH, a prisustvovali su mu generalni direktor za energetiku Europske komisije Dominique Ristori, direktor Sekretarijata Ebergetske zajednice Janez Kopač, entitetski premijeri Željka Cvijanović i Fadil Novalić, te državni ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović. Također, bili su prisutni i ministri za energiju oba entiteta.

Na tom sastanku dogovoreno je da nacrt državnog Zakona o tržištu električne energije i regulatora, koji predviđa i određene minimalne ovlasti državne regulatorne vlasti na području plina, odražava sve detaljne primjedbe i zabrinutosti obaju entiteta. Federacija Bosne i Hercegovine zatražila je dodatnu potvrdu od Europske komisije o usklađenosti zakona s Trećim energetskim paketom.

Istovremeno oba premijera obećala su da će njihove vlade preuzeti formalnu poziciju na nacrt zakona ove godine i to Federacija Bosne i Hercegovine do 14. decembra i Republika Srpska do kraja decembra 2017. godine. Premijeri su istaknuli kako njihova podrška nacrtu zakona nije uvjetovana daljnjim materijalnim promjenama koje odstupaju od dogovorenog teksta koji se usvaja u okviru zakonodavnih postupaka na državnoj razini.

Vlada Republike Srpske jučer je utvrdila svoj prijedlog Zakona o gasu. Ovim zakonom uređuje se način organizovanja i obavljanja energetskih djelatnosti u sektoru prirodnog gasa, nadležnosti Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske u sektoru prirodnog gasa, uslovi za uredno, kvalitetno i sigurno snabdijevanje kupaca prirodnim gasom, pristup tržištu prirodnog gasa, kao i prava i obaveze učesnika na tržištu, zaštita kupaca, te nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i druga pitanja od značaja za uređivanje sektora prirodnog gasa.

Kao razlozi za donošenje zakona sadržani su u potrebi potpunijeg i preciznijeg uređenja ove materije, sa ciljem poboljšanja i podizanja standarda usluga i konkurentnosti na unutrašnjem tržištu prirodnog gasa. S obzirom na obaveze koje proističu iz Ugovora o osnivanju energetske zajednice, kao i Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, materija koju uređuje ovaj zakon usklađena je i sa odgovarajućim direktivama Evropske unije.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu