Brže u Europu kroz reformu sektora energetike i okoliša

Brže u Europu kroz reformu sektora energetike i okoliša

U utorak 24. maja, u Plavoj sali Parlamentarne skupštine BiH u Sarajevu, održana je javna sesija civilnog društva i vladinih dužnosnika pod nazivom ‘Brže u Europu kroz reformu sektora energetike i okoliša’. Ova sesija organizirana je u okviru druge faze inicijative “Građani za Europu”, čiji je realizator Udruženje “Vesta”, a odvija se pod pokroviteljstvom specijalnog predstavnika EU, NJ.

U utorak 24. maja, u Plavoj sali Parlamentarne skupštine BiH u Sarajevu, održana je javna sesija civilnog društva i vladinih dužnosnika pod nazivom ‘Brže u Europu kroz reformu sektora energetike i okoliša’.

Ova sesija organizirana je u okviru druge faze inicijative “Građani za Europu”, čiji je realizator Udruženje “Vesta”, a odvija se pod pokroviteljstvom specijalnog predstavnika EU, NJ. E. Valentina Inzka, uz podršku Kraljevine Å vedske i SIDA-e, te u saradnji sa Direkcijom za europske integracije BiH. Inicijativa, podsjećanja radi okuplja više od 30 organizacija civilnog društva. Specijalni predstavnik EU Valentin Inzko je ustvrdio da su i Republika Srpska i Federacija BiH već suočene sa budžetskim deficitom koji će značajno biti povećan ukoliko ubrzo ne budu realizirana međunarodna sredstva.

“Neusvajanje  generalnog fiskalnog okvira za period od 2011. do 2013. godine od Fiskalnog vijeća BiH sprečava raspodjelu sredstava iz stendbaj-aranžmana sa MMF-om kao i sredstava makrofinansijske pomoći, što je jedan od razloga što entitetima ponestaje sredstava i donacija”, rekao je Inzko.

On je istakao da političari u BiH moraju odmah da formiraju organe vlasti na nivou BiH, jer ukoliko se to ne desi postoji opasnost da će ekonomska kriza, sa kojom se suočava BiH, poprimiti veće razmjere.

“Politička nestabilnost sve više pogoršava ionako tešku situaciju kada je riječ o nezaposlenosti”, upozorio je Incko.

Prema njegovim riječima, blokirane su sve velike investicije u infrastrukturu za prenos električne energije i raspodjela od 10 posto od ukupnih prihoda putarina i kupljenih automobila 2009. godine, što trenutno iznosi više od 20 miliona KM. On je naveo da su direktna strana ulaganja u BiH doživjela pad od 71,4 posto u 2010. u odnosu na 2009. godinu.

Također, Inzko je naglasio da je nakon procjene pada kreditnog rejtinga naše zemlje, puno teže uvjeriti strane investitore da dođu i počnu otvarati prijeko potrebna radna mjesta.

“Pad rejtinga može da prouzrokuje i porast kamatnih stopa u komercijalnim bankama koje djeluju u BiH. To bi stvorilo dodatno opterećenje za domaćinstva i poslovne subjekte. To je snažan udarac za ekonomiju BiH i životni standard njenih građana”, naglasio je specijalni predstavnik EU dodajući kako su ogromne šanse i potencijal BiH u sektorima energetike i zaštite životne sredine.

Å vedski ambasador u našoj zemlji Bosse Hedberg rekao je da je ideja ovakvih skupova da bude unaprijeđen dijalog između organizacija civilnog društva i donosilaca odluka da bi se doprinijelo dobrobiti zemlje.

Koordinatorica projekta “Građani za Europu” Amra Selesković rekla je da se u izvještaju o evropskom partnerstvu navodi da je napredak u sektoru energije i zaštite životne sredine bio ravan nuli.

“Nastojat ćemo da saznamo šta je razlog takvog zastoja, gdje su mogućnosti za bolju saradnju sa organizacijama civilnog društva i kako da BiH krene još bržim putem ka EU”, istakla je Seleskovićeva.

član tima stručnjaka za energiju i zaštitu životne sredine ispred mreže civilnog društva “Građani za Europu” Lena Bratić istakla je da bi mnogi stanje u sektoru energije i zaštite životne sredine u BiH definirali kao haotično. Proteklih mjeseci upriličene su konsultacije sa brojnim organizacijama civilnog društva i drugim zainteresiranim stranama oko ključnih elemenata politika energije i okoliša u procesu europskih integracija.

Zaključci sa tih sastanaka su objedinjeni u dokumentu “™”™Energija i okoliš Preporuke civilnog društva za brži put ka Europskoj uniji”™ koji je dostupan na web stranici inicijative www.gradjanizaeuropu.ba.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu