Budućnost solarne energije

Najveći sajam solarne industrije Intersolar, koji je održan u Minhenu između 8. i 10. juna 2011. godine, i ove je godine opravdao svoju reputaciju sajma koji određuje trendove u solarnoj industriji. U tome veliku ulogu ima dodjela nagrada Intersolar Award najinovativnijim kompanijama u tri kategorije: fotovoltažni sistemi, solarno-termalna energija i procesi proizvodnje fotovoltažnih sistema. Navedene kategorije obuhvataju

Najveći sajam solarne industrije Intersolar, koji je održan u Minhenu između 8. i 10. juna 2011. godine, i ove je godine opravdao svoju reputaciju sajma koji određuje trendove u solarnoj industriji.

U tome veliku ulogu ima dodjela nagrada Intersolar Award najinovativnijim kompanijama u tri kategorije:
fotovoltažni sistemi, solarno-termalna energija i procesi proizvodnje fotovoltažnih sistema. Navedene kategorije obuhvataju tri najvažnija segmenta solarne industrije i na taj način se promovišu inovativna rješenja u svakoj od njih.

Kompanije su mogle prijaviti svoje inovacije između 15. februara i 1. aprila 2011. godine, što je učinilo 129 kompanija iz 15 zemalja svijeta. Rješenja koja su ušla u uži krug nominiranih za nagradu su predstavljala potpuno nove inovacije u oblasti ili
inovacije koje će značajno poboljšati efikasnost i efektivnost postojećih sistema.

Inovacije koje su dobile nagrade u kategoriji fotovoltažnih sistema pokazuju da industrija intenzivno radi na povećanju efikasnosti solarnih panela, ali i da se značajno računa na upotrebu solarne energije u transportne svrhe. Dobitnici ove kategorije su: Autarcon GmbH sa jedinstvenim sistemom upotrebe solarne energije u vodosnadbjevanju udaljenih lokacija; BELECTRIC Drive GmbH za sistem koji maksimizira korištenje solarne energije za napajanje električnih automobila i Aluminium Féron GmbH & Co. KG za razvoj efikasnijih fotovoltažnih filmova koji su krucijalni za proizvodnju električne energije.

Pobjednici u ostalim kategorijama su također predstavili rješenja koja će postati industrijski standard u slijedećem periodu, zbog čega će solarna energija imati sve veći značaj. Pobjednici u kategoriji solarno-termalne energije su: Absolicon Solar
Concentrator AB, Dr. Vetter Gesellschaft für Medizinische Datentechnik, Bio- und Umwelttechnik mbH, Savo-Solar Oy i Hydro Aluminium Precision Tubing. Dok pobjednici kategorije procesi proizvodnje fotovoltažnih sistema su: Decker Anlagenbau GmbH, Manz Automation AG i NanoFocus.

O Intersolar-u: Intersolar predstavlja seriju sajmova koji se održavaju na tri kontinenta: Sjeverna  Amerika (San Francisco, SAD), Azija (Mumbai, Indija i Peking, Kina) i Evropa. Intersolar Evropa održava godišnje u Minhenu, Njemačka, i predstavlja najveći sajam za sve oblike iskorištavanja solarne energije sa naglaskom na fotovoltažne sisteme.
Više informacija potražiti na www.intersolar.de ili na www.energis.ba.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply