Budućnost brazilske energetike je obnovljiva

Budućnost brazilske energetike je obnovljiva

Brazilsko energetsko tržište, treće po veličini u svijetu za obnovljive izvore, odmah nakon Kine i SAD-a postavilo je vrlo ambiciozne ciljeve u sektoru energije vjetra i sunca.

U skladu sa ambicioznim ciljevima, sektor solarne energije je u proteklih godinu dana porastao za 21%, dok je onaj energije vjetra porastao za zapanjujućih 1700%. Brazil do 2026. očekuje kako će povećanje kapaciteta za proizvodnju energije iz sunca i vjetra dovesti do zastupljenosti ova dva sektora sa 18% u ukupnom energetskom miksu zemlje.

Ova najave potvrdila je brazilska vladina agencija za promicanje brazilskih proizvoda i usluga u svijetu Apex-Brasil, povodom 18. talijanskog energetskog summita, uz napomenu da već sada 82% električne energije proizvedene u Brazilu dolazi iz čistih izvora, i to uglavnom hidroelektrana. Procjenjuje se da će do 2030. godine, solarna i vjetroenergija, zahvaljujući širenju na nacionalnom energetskom tržištu povećati zastupljenost  na 23%, čime bi Brazil mogao doseći 100% proizvodnje energije iz čistih izvora.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu