• Odredbe, zakoni i analize Europske komisije

    Odredbe, zakoni i analize Europske komisije0

    U narednom izlaganju će biti navedeni neki od najznačajnijih odredbi, zakona i analiza Europske komisije koji su vezani za energetsku efikasnost.

    Navedeni dokumenti jasno pokazuju tendencije Europske Unije, i od velike su važnosti za zemlje poput Bosne i Hercegovine, koje …