• Poljski grad proizvodi 100% električne energije iz OIE

  Poljski grad proizvodi 100% električne energije iz OIE0

  Poljski grad Kiselice je ove godine od Europske komisije dobio nagradu ManagEnergy Award 2014 u kategoriji samoodrživih gradova pošto 100% električne energije dobiva iz obnovljivih izvora energije.

  Ovaj rezultat je još impresivniji ako se zna da 90% električne energije u …

 • Otvorena prva elektrana na vodik u svijetu

  Otvorena prva elektrana na vodik u svijetu0

  Elektrana na vodik industrijskih dimenzija, koje će prva u svijetu opskrbljivati električnom energijom više od 20.000 porodica, puštena je u pogon u mjestu Fusina pokraj Venecije. Sjedište prve elektrane na vodik izabrano je zbog blizine termoeletrane na ugalj I petrohemijskog …

 • Osam miliona njemačkih domaćinstava snabdjeva se solarnom energijom

  Osam miliona njemačkih domaćinstava snabdjeva se solarnom energijom0

  Solarna energija je u porastu u Njemačkoj sa instalisanih rekordnih 1.3 miliona fotonaponskih sistema u 2012. godini. Povećanje je rezultat novih poreznih olakšica koje su stupile na snagu, prenosi Deutsche Welle.

  Nedavna ekspanzija alternativnih izvora energije učinila je da se …