• Top 10 država sa najvećim udjelom proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora

  Top 10 država sa najvećim udjelom proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora0

  Cijene energije, globalno zagrijavanje i posljedice koje ono generiše ubrzale su tokom posljednje dvije decenije razvoj i proizvodnju energije iz obnovljivih izvora. U daljnjem tekstu pročitajte koje države prednjače u proizvodnji energije iz obnovljivih izvora, koje su sa najmanjim udjelom …

 • Top 10 “zelenih” hotela u svijetu

  Top 10 “zelenih” hotela u svijetu0

  U brojnim zemljama, turistička industrija čini značajan postotak ukupno zaposlene radne snage.

  Na primjer, u Egiptu radna snaga angažovana u  turizmu čini više od deset posto. Zbog važnosti hotelske industrije u međunarodnoj ekonomiji, i činjenice da se radi o značajnim …

 • Top 10 “˜najzelenijih”™ zgrada u svijetu

  Top 10 “˜najzelenijih”™ zgrada u svijetu0

  Izgradnja “˜zelenih”™ zgrada je neophodna kako bi stvorili ekološki održiv svijet za buduće generacije. Donosimo top 10 zelenih zgrada širom svijeta:

  1)

  Holy Wisdom Monastery.
  Madison, Wisconsin’s Holy Wisdom samostan je ušao na brojne liste
  “˜najzelenijih”™
  zgrada u svijetu. Objekat …