• 18. Europska konferencija o biomasi

    18. Europska konferencija o biomasi0

    18. Europska konferencija o biomasi će se održati 3. – 7. maja 2010. godine u Cité Internationale, Lyon, Francuska

    Za više informacija možete posjetiti http://www.conference-biomass.com/Welcome.404.0.html