• Znate li da možete uštediti?

    Znate li da možete uštediti?0

    Centar za edukaciju i podizanje svijesti o potrebi povećanja energetske efikasnosti Energis u sklopu redovnih aktivnosti na portalu Energis.ba proveo je anketu među posjetiocima portala.

    U prvih osam dana na anketno pitanje “Da li prilikom kupovine novog uređaja obraćate pažnju

  • Zapošljavamo!

    Zapošljavamo!0

    Prijem u radni odnos  

    1. Koordinator projekta   –  1 izvrsilac
    2. Mladji Stručni Saradnik  – 1 izvrsilac  

     

    Centar za edukaciju i podizanje svijesti o potrebi povećanja energetske efikasnosti – Energis je neprofitna, nevladina organizacija opredijeljena promovisanju energetske efikasnosti, čiste energije, korištenja …

  • Zamjena prozora štedi vaš novac

    Zamjena prozora štedi vaš novac0

    Bolji komfor i pozitivno ekološko djelovanje

    Centar za edukaciju i podizanje svijesti o potrebi povećanja energetske efikasnosti Energis u više navrata je naglašavao važnost izolacije kao jedne od osnovnih mjera povećanja energetske efikasnosti. Bitan dio toplotne izolacije čine prozori i …

  • Takmičenje studenata u uštedi energije

    Takmičenje studenata u uštedi energije0

    Na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu danas je održan sastanak posvećen implementaciji projekta “Toyota Challenge – CO2 Friends”.

    Riječ je o studentskom takmičenju koje ima za cilj da smanji najmanje pet posto od ukupne potrošnje električne energije unutar odabranih fakulteta

  • Takmičenje studenata u uštedi energije

    Takmičenje studenata u uštedi energije0

    Na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu danas je održan sastanak posvećen implementaciji projekta “Toyota Challenge – CO2 Friends”.

    Riječ je o studentskom takmičenju koje ima za cilj da smanji najmanje pet posto od ukupne potrošnje električne energije unutar odabranih fakulteta …

  • Svako može uraditi svoj dio!

    Svako može uraditi svoj dio!0

    Nakon skoro dvije decenije različitih inicijativa, svjetski mehanizmi za ublažavanje klimatskih promjena ne uspjevaju u ostvarivanju svojih ciljeva. Kyoto protokol, koji završava slijedeće godine, nije ostvario svoje ciljeve. Sastanak svjetskih lidera u Kopenhagenu je neslavno završio, dok aktuelni sastanak u …