• Å ta je održivi razvoj?

    Å ta je održivi razvoj?0

    Mnogi danas govore o održivom razvoju o temi koja je danas aktuelna i za koju se može sa pravom reći da je integrirana u sve sfere društva.

    Težnja za maksimalnim profitom, neumjerena potrošnja gotovo svih resursa, nihilistički odnos čovjeka prema