• Apple i Google se u potpunosti pokrivaju iz obnovljivih izvora energije

  Apple i Google se u potpunosti pokrivaju iz obnovljivih izvora energije0

  Iako je u naslovima njihovih priopćenja, a i u nekim medijima, o ovome izvještavano da kompanije cijelo svoje poslovanje napajaju 100% iz obnovljivih izvora, tomu ipak nije tako.

  Naime, za sada je tehnički nemoguće baš do svakog prostora u kojem …

 • Aplikacija koja uči djecu o odabiru održive hrane

  Aplikacija koja uči djecu o odabiru održive hrane0

  Djeca od 7 ili 8 godina, pojašnjavaju naučnici, ne mogu provjeriti koji model automobila kupuju roditelji, da li on više ili manje zagađuje te da li su u njihovim domovima usvojene mjere energetske efikasnosti. Međutim, djeca imaju što za reći …

 • Animalni otpad i LPG

  Animalni otpad i LPG0

  Već više od pedeset godina LPG ima značajno mjesto u mnogim nacionalnim energetskim sistemima. Njegova izuzetna svojstva kao jedinstvenog izvora toplotne energije, koji je ekološki vrlo prihvatljiv, te tražen kao specifična sirovina, osigurala su mu široko područje primjene, koje se …

 • Ambiciozni Vattenfallovi planovi u vjetroenergiji

  Ambiciozni Vattenfallovi planovi u vjetroenergiji0

  Švedska elektroenergetska skupina Vattenfall namjerava uložiti čak 1,94 mlrd. dolara u gradnju kopnenih i pučinskih vjetroelektrana u 2017. i 2018. godini.

  Naime, u ukupnom planu ulaganja, na energiju vjetra otpada čak 60%, čime firma zapravo iskazuje svoj strateški odmak od …

 • Ambiciozni ruski planovi

  Ambiciozni ruski planovi0

  Ruska vlada, kako stoji u njezinom planu razvoja proizvodnje energije, do 2030. godine namjerava izgraditi 13 hidroelektrana i 15 vjetroelektrana pojedinačne snage veće od 100 MW.

  Prva od tih hidroelektrana bit će puštena u rad već ove godine u Kabardino-Balkarskoj …

 • Akcioni plan za korištenje OIE FBiH se neće mijenjati

  Akcioni plan za korištenje OIE FBiH se neće mijenjati0

  Kako je istakao, plan je definisan do 2020. godine, a u njemu su navedeni primarni izvori iz kojih se dobija električna energija, a koji će biti podsticani.

  Kako je istakao, spisak za preferencijalne korisnike je ispunjen, ali se neće dalje …