Cijena zagrijavanja Arktika Možda jednaka ukupnoj svjetskoj ekonomiji 2012

Cijena zagrijavanja Arktika  Možda jednaka ukupnoj svjetskoj ekonomiji 2012

Globalni uticaj zagrijavanja Arktika mogao bi imati cijenu koja je komparativna sa veličinom globalne ekonomije u 2012. godini saopštavaju Gail Whiteman, Chris Hope i Peter Wadhams u svom komentaru u časopisu Nature prošle sedmice. Većina diskusija o ekonomskim implikacijama zagrijavanja Arktika fokusira se na pozitivne efekte za region koji se ogledaju u povećanju naftnih i gasnih bušotina

Globalni uticaj zagrijavanja Arktika mogao bi imati cijenu koja je komparativna sa veličinom globalne ekonomije u 2012. godini saopštavaju Gail Whiteman, Chris Hope i Peter Wadhams u svom komentaru u časopisu Nature prošle sedmice.

Većina diskusija o ekonomskim implikacijama zagrijavanja Arktika fokusira se na pozitivne efekte za region koji se ogledaju u povećanju naftnih i gasnih bušotina i otvaranju novih transportnih puteva koji privlače stotine milijardi dolara investicija. Međutim, efekti topljenja zemljine kore na klimu i okeane osjetiće se globalno.

Primjenjujući dopunjenu verziju metoda modeliranja korištenog od strane vlade Velike Britanije 2006. godine u “žReviziji ekonomskih efekata klimatskih promjena” autori kalkulišu ukupne prosječne globalne ekonomske konzekvence od ispuštanja 50 gigatona metana tokom jedne dekade od
topljenja zemljine kore ispod Istočnog Sibirskog mora. U nedostatku mjera za smanjenje uticaja klimatskih promjena oni procijenjuju da će samo ispuštanje metana koštati 60 triliona US$ u osnovnom globalnom klimatskom uticaju što je cifra koja se približava vrijednosti ukupne svjetske ekonomije koja se procijenjuje na 70 triliona US$.

Ukoliko bi se to uvečalo faktorom vezanim za druge uticaje kao što je povečanje kiselosti okeana, cijena bi bila značajno veća. Oko 80% ove cijene podnijeće zemlje u razvoju koje će biti izložene ekstremnim vremenskim uslovima, poplavama, sušama i lošijim zdravstvenim uslovima zbog uticaja zagrijavanja Arktika na na promjene klime.   

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu