Dan planete Zemlje

Dan planete Zemlje

Dan planete Zemlje u čitavom se svijetu obilježava 22. aprila. Tradicija obilježavanja ovog datuma potiče još iz 1970. godine, a 1990. godine ovaj datum postao je međunarodnim danom. Očuvanje prirode i prirodnih resursa je osnova za razvoj života na zemlji, koji zavisi o vrstama, ekološkim sistemima i prirodnim resursima, a zbog ljudskih aktivnosti trenutna brzina izumiranja vrsta je

Dan planete Zemlje u čitavom se svijetu obilježava 22. aprila. Tradicija obilježavanja ovog datuma potiče još iz 1970. godine, a 1990. godine ovaj datum postao je međunarodnim danom.

Očuvanje prirode i prirodnih resursa je osnova za razvoj života na zemlji, koji zavisi o vrstama, ekološkim sistemima i prirodnim resursima, a zbog ljudskih aktivnosti trenutna brzina izumiranja vrsta je 1000 puta veća od prirodne.

Nekontrolisana proizvodnja i potrošnja energije dobijene iz fosilnih goriva stvara velike gubitke i enormna zagađenja zraka, tla i vode, i ubrzano utiče na globalne klimatske promjene. Prema podacima Svjetske banke u BiH troškovi za energiju rastu čak i do 30% mjesečnih prihoda većine domaćinstava. Osim toga, BiH troši četiri puta više energije po jedinici društvenog proizvoda (BDP) od 25 zemalja Evropske unije, a dva puta više od svjetskog prosjeka.

Klimatske promjene imaju veliki uticaj na zdravlje čovjeka i taj uticaj će vremenom eksponencijalno rasti. Ove promjene dovode do ekstremnih hladnoća i toplotnih talasa, poplava, suša, nastanak klizišta, promjena u vektorskoj distribuciji (komarci, mušice) i distribuciji glodara, koje imaju za posljedicu povećan broj kardiovaskularnih, plućnih i što je najvažnije pojavu zaraznih oboljenja.

Zbog toga, EFEKT mreža apeluje na odgovorne donosioce odluka svih nivoa vlasti da što hitnije stvore uslove za stvaranje okolišno prihvatljivog energetskog sektora, prvenstveno ispunjavanjem obaveza iz potpisanog Ugovora o uspostavi energetske zajednice, donošenjem i usvajanjem nedostajućih Strategija energetskog sektora, te Akcionih planova energetski održivog razvoja.

Ova planeta nema toliko vremena koliko mi mislimo da ima. Zaustavimo uništavanje svih prirodnih resursa i enormno zagađenje okoliša pravilnim upravljanjem energijom, uvođenjem mjera energetske efikasnosti, te korištenjem obnovljivih
izvora energije.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply