Dani energetike Sarajevo

Dani energetike Sarajevo

Centar “žSkenderija” – Sarajevski Sajam, u terminu manifestacije “žSAGRA” Sarajevski sajam građevinarstva organizuje sesiju “Dani energetike Sarajevo” od 28. do 31. mart. 2012. godine. Organizator “žDana energetike Sarajevo”, prvenstveno želi da informiše javnost o dosadašnjih aktivnosti u implementaciji zakonske regulative u energetskoj certifikaciji  građevinskih objekata i energetskom kvalitetu građevinskih materijala koji je u ponudi na

Centar “žSkenderija” – Sarajevski Sajam, u terminu manifestacije “žSAGRA” Sarajevski sajam građevinarstva organizuje sesiju “Dani energetike Sarajevo” od 28. do 31. mart. 2012. godine.

Organizator “žDana energetike Sarajevo”,
prvenstveno želi da informiše javnost o dosadašnjih aktivnosti u implementaciji
zakonske regulative u energetskoj certifikaciji 
građevinskih objekata i energetskom kvalitetu građevinskih materijala koji
je u ponudi na bh tržištu, s ciljem unaprijeđenja opšteg stanja u primjeni
energetski efikasnijeg materijala u zgradarstvu. 

U proteklom periodu pri izgradnji građevinskih
objekata korišteni su materijali niske energetske vrijednosti čime su zanemareni
važni parametri za uštedu energije. 
Analize su pokazale da su u takvim objektima gubici toplotne energije do
70%. S tim u vezi organizaciom prezentacije i promocije firmi u vrijeme “žDana
energetike Sarajevo” organizator nastoji da ukaže na greške koje su građevinari
i investitori učinili u proteklom periodu korištenjem niskoenergetskih
materijala u zgradarstvu, te da utiči na svijest javnosti u cilju poboljšanja
energetske efikasnosti BiH. 

Od 2009 godine u BiH uvedena je obaveza
energetskog certificiranja objekata za što su registrovane certifikacijske
kuće. Neophodnost za djelovanje ovih certifikacijskih  kuća se u proteklom periodu pokazalo
opravdano i bitno za razvoj efikasnije energetske budućnosti BiH.

U sklopu  “žDana
energetike Sarajevo” Energis će održati prezentaciju na temu Solar-termalni
sistemi u zgradarstvu te Vas pozivamo na učešće.


U nastavku možete preuzeti preliminarni progma “žDana energetike Sarajevo“.


Molimo Vas da dolazak potvrdite slanjem popunjene prijave najkasnije do 19. mart 2012. putem fax-a 033/ 445 – 156 ili e-mail eldin.h@skenderija.ba


 

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply