Đapo: Reciklaža i pokretanje ‘zelenih poslova’ mogu biti dodatni izvor zarade

Đapo: Reciklaža i pokretanje ‘zelenih poslova’ mogu biti dodatni izvor zarade

Federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo, sa saradnicima, održala je sastanak sa predstavnicima ZEOS eko-sistema d.o.o., prvog operatera sistema za električni i elektronski otpad u FBiH, i društva Kemis BH d.o.o. Lukavac, kompanije sa višegodišnjim iskustvom sa upravljanjem opasnog otpada u BiH.

Tokom sastanka razgovaralo se o mogućnostima otvaranja reciklažnog centra za reciklažu otpadnih frižidera u BiH, što bi smanjilo enormne troškove izvoza, a ujedno bi se otvorila i nova radna mjesta u BiH.

Ministrica Đapo istakla je važnost reciklaže i pokretanja tzv. “zelenih poslova”, jer ovi poslovi mogu biti dodatni izvor zarade, možda čak i osnovni, mnogim nezaposlenim osobama u Bosni i Hercegovini.

Također je razgovarano o prijedlogu projekta “Uspostavljanje pilot-projekta – mreže odvojenog sakupljanja otpada u Kantonu Sarajevo”, za koji bi Ministarstvo okoliša Kantona Sarajevo trebalo aplicirati i dobiti donaciju, odnosno sredstava Centra za međunarodnu saradnju i razvoj Republike Slovenije (CMSR).

Đapo je obećala pružiti svu potrebnu pomoć za realizaciju ovog projekta, u koji će se aktivno uključiti i Federalno ministarstvo okoliša i turizma.

Ministrica Đapo je zahvalila predstavnicima spomenutih kompanija na aktivnoj saradnji i naglasila potrebu zajedničkog rada na novim zakonskim rješenjima i podzakonskim aktima, kako bi se što više približili evropskoj pozitivnoj praksi, rečeno je Feni u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu