Data saglasnost na garantovanu otkupnu cijenu struje u FBiH

Data saglasnost na garantovanu otkupnu cijenu struje u FBiH

Vlada FBiH donijela je Odluku o davanju saglasnosti na garantovane otkupe cijene električne energije iz postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije. Naime, Regulatorna komisija za energiju u FBiH usvojila je Pravilnik kojim je propisana metodologija utvrđivanja garantovanih otkupnih cijena električne energije iz postrojenja kvalifikovanih proizvođača, kao i kriteriji za promjenu utvrđene garantovane otkupne cijene. Cilj donošenja ovog

Vlada FBiH donijela je Odluku o davanju saglasnosti na garantovane otkupe cijene električne energije iz postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije.

Naime, Regulatorna komisija za energiju u FBiH usvojila je Pravilnik kojim je propisana metodologija utvrđivanja garantovanih otkupnih cijena električne energije iz postrojenja kvalifikovanih proizvođača, kao i kriteriji za promjenu utvrđene garantovane otkupne cijene.

Cilj donošenja ovog pravilnika je izrada metodologije o načinu utvrđivanja garantovanih otkupnih cijena električne energije iz postrojenja koja koriste OIEiEK, u skladu sa Zakonom o električnoj energiji u FBiH i Zakonom o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije i daju smjernice za jednostavan i razumljiv način izračuna garantovanih otkupnih cijena zasnovanih na osnovu poznatih parametara koji su sprovodivi u praksi.

Prema usvojenom tarifi, garantovana cijena električne energije varira s obzirom na veličinu i tip postrojenja, te na vrstu primarnog izvora energije, a kreće se od 0,29030 do 0,12373 KM/kWh za hidroelektrane, za vjetroelektrane od 0,37124 do 0,14766 KM/kWh, za solarne elektrane od 0,01811 do 0,39320 KM/kWh.

Za elektrane na biomasu kreće se od 0,31292 do 0,22706 KM/kWh, dok garantovana cijena električne energije iz postrojenja efikasne kogeneracije iznosi 0,15419 KM/kWh, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply