Delegacija Grada Sarajeva učestvovala u ceremoniji Sporazuma gradonačelnika

Delegacija Grada Sarajeva učestvovala u ceremoniji Sporazuma gradonačelnika

Delegacija Grada Sarajeva, predvođena gradonačelnikom Alijom Behmenom, učestvovala je u ceremoniji Sporazuma gradonačelnika koja se održala u Briselu. Domaćin ove ceremonije bio je Evropski parlament, a suorganizator Odbor regija. Ceremonija je održana u prisustvu gradonačelnika gradova koji su se priključili inicijativi, te koordinatora Sporazuma, njenih pristaša i viših predstavnika evropskih institucija. Sporazum gradonačelnika je jedan od glavnih instrumenata

Delegacija Grada Sarajeva, predvođena gradonačelnikom Alijom Behmenom, učestvovala je u ceremoniji Sporazuma gradonačelnika koja se održala u Briselu. Domaćin ove ceremonije bio je Evropski parlament, a suorganizator Odbor regija.

Ceremonija je održana u prisustvu gradonačelnika gradova koji su se priključili inicijativi, te koordinatora Sporazuma, njenih pristaša i viših predstavnika evropskih institucija. Sporazum gradonačelnika je jedan od glavnih instrumenata evropske energetske politike, koji okuplja gradonačelnike iz više od 3.000 gradova iz Evropske unije i šire. Potpisnici Sporazuma ujedinjeni su u nastojanju da ispune i nadmaše ambiciozne energetske i klimatske ciljeve EU, kako bi stvorili bolje životne uvjete za evropske građane.

U oviru ceremonije, gradonačelnik Behmen je učestvovao u panel diskusiji “žGrad kao središte inicijativa”, u kojoj je uvodni govor održao evropski komesar za proširenje Stefan Fule.

U svom obraćanju gradonačelnik Behmen je istaknuo  kako su povećana emisija stakleničkih plinova, globalno zagrijavanje i klimatske promjene nezaobilazni opći svjetski problem i opasna prijetnja brojnim aspektima života i razvoja na Zemlji.

“žGrad Sarajevo je odlučan u svojoj namjeri da opravda ulogu glavnog grada kao pokretača inicijativa i politika. Želimo podizati ekološku svijest djelatnika gradskih uprava i građana, poticati ekonomski razvoj i međusobnu komunikaciju, biti istinska podrška Evropskoj komisiji i Uredu sporazuma gradonačelnika u Briselu i pružiti neposrednu stručnu i tehničku podršku našim gradovima i općinama u široj regiji u kojima postoji politička volja za pristupanje Sporazumu gradonačelnika, izradi Akcijskog plana energetski održivog razvoja i provedbi njegovih aktivnosti u cilju zaštite naših vrijednih prirodnih resursa”, kazao je Behmen.

Gradonačelnik je kazao da “žosnivanjem Kluba Sporazuma gradonačelnika glavnih gradova jugoistočne Evrope (Zagreb, 6. aprila 2011.) želimo istaknuti čvrsto strateško opredjeljenje i primarne ciljeve politike odgovornih gradskih uprava na provedbi programa stvaranja mreže energetski efikasnih gradova, optimizaciji organizacijske strukture u području energetskog urbanog planiranja, održivog upravljanja energijom, kvalitetnog i sigurnog energetskog snabdijevanja gradova, racionalizacije energetske potrošnje u svim sektorima, primjene obnovljivih izvora energije i ekološki prihvatljivih goriva, novih informatičkih i energetski efikasnih zelenih tehnologija”.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu