DERK odredio tarife za usluge distribucije električne energije u Brčko Distriktu

DERK odredio tarife za usluge distribucije električne energije u Brčko Distriktu

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) na sjednici u četvrtak prvi put je odredila tarife za usluge distribucije električne energije u Brčko Distriktu BiH, saopćeno je iz DERK-a. Ovom odlukom je omogućeno svim kvalificiranim kupcima (svi kupci osim domaćinstava) da slobodno na tržištu biraju svog snabdjevača i nabavljaju električnu energiju. Komisija je odredila i tarifne stavove za

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) na sjednici u četvrtak prvi put je odredila tarife za usluge distribucije električne energije u Brčko Distriktu BiH, saopćeno je iz DERK-a.

Ovom odlukom je omogućeno svim kvalificiranim kupcima (svi kupci osim domaćinstava) da slobodno na tržištu biraju svog snabdjevača i nabavljaju električnu energiju.

Komisija je odredila i tarifne stavove za domaćinstva u Distriktu, korigirajući ih u odnosu na važeće radi pravilne alokacije troškova po tarifnim elementima, uz zadržavanje prosječne cijene električne energije na postojećem nivou.

Donesena je i nova Odluka o tarifama za pomoćne usluge, koje imaju poseban značaj za pouzdanost rada elektroenergetskog sistema BiH.

Na sjednici nisu donesene odluke o tarifama za rad NOS-a i usluge prijenosa električne energije.

članovi Državne regulatorne komisije nisu uspjeli usaglasiti jedinstven pristup u određivanju potrebnog godišnjeg prihoda za rad Elektroprijenosa BiH i Nezavisnog operatera sistema u BiH, odnosno visini tarifa za usluge ove dvije kompanije u 2012. godini.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu