Do 2050. godine vjetroenergija će proizvoditi polovicu električne energije u EU

Do 2050. godine vjetroenergija će proizvoditi polovicu električne energije u EU

Prema izvještaju Europske asocijacije za vjetroenergiju (EWEA), energija vjetra bi mogla osigurati 50 posto proizvodnje električne energije u EU do 2050. godine. Cilj izvještaja je pružiti europskim parlamentarcima jasno razumijevanje o značajnom doprinosu energije vjetra u smislu energetske sigurnosti, smanjenja CO2 emisija i dodatnog zapošljavanja, uoči objave Energijskog Plana do 2050., koji Europska komisija planira objaviti na jesen. Prema

Prema izvještaju Europske asocijacije za vjetroenergiju (EWEA), energija vjetra bi mogla osigurati 50 posto proizvodnje električne energije u EU do 2050. godine.

Cilj izvještaja je pružiti europskim parlamentarcima jasno razumijevanje o značajnom doprinosu energije vjetra u smislu energetske sigurnosti, smanjenja CO2 emisija i dodatnog zapošljavanja, uoči objave Energijskog Plana do 2050., koji Europska komisija planira objaviti na jesen.

Prema izvještaju, vjetroelektrane mogu značajno pridonijeti ostvarivanju europskog cilja u smanjivanju emisije stakleničkih plinova za 80-95 posto do 2050.

Izvještaj pokazuje da će do 2020. godine većina zemalja EU utrostručiti svoje instalisane kapacitete vjetroenergije i da će ukupni instalisani kapacitet dostići 230 GW do 2020. što može obezbjediti 15,7 posto električne energije u EU. Od ukupnog instalisanog kapaciteta 190GW bi se trebalo postaviti na kopnu i 40GW na moru.

Na kraju 2010. godine u Europi je instalisano 84GW iz vjetroenergije, što je 5,3 posto ukupnog proizvodnog kapaciteta u EU.

EWEA očekuje da će do 2030. u EU biti oko 400GW instalisane snage iz vjetroenergije, što bi zadovoljilo 28,5 posto ukupne potražnje za električnom energijom u EU. 250GW bi bilo instalisano na kopnu i 150GW na moru.

Cilj za 2030 će donijeti stabilnost “EWEA očekuje investicije u vjetroenergiju od 194 milijardi eura u ovom desetljeću koje će biti potaknute jakim regulatornim podsticajima,” izjavio je Christian Kjaer izvršni direktor EWEA.

“Godišnja ulaganja u vjetroelektrane u EU će se udvostručiti od 13 milijardi u 2010. do 27 milijardi eura u 2020, što je vrlo značajan doprinos Europe u ukupnom smanjenju emisija stakleničkih plinova u kratkom roku,” izjavljuje Kjaer.

“Međutim, veoma je nesigurna politika EU za razdoblje nakon 2020”, dodao je Kjaer. “Kad bi se dovoljno rano uvidjela važnost obnovljivih izvora energije postavljanjem obvezujućih ciljeva u 2030. to bi pružilo industriji potrebnu stabilnost i sigurnost za ulaganje i stvaranje novih radnih mjesta, i uz to poslao bi se znažan signal o budućem redizajnu evropske elektroenergetske infrastrukture.”

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply