Dobojska bolnica dobila solarne kolektore za vodu

Dobojska bolnica dobila solarne kolektore za vodu

Bolnica Sveti apostol Luka Doboj i Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske realizovali su projekat energetske efikasnosti "Ugradnja solarnih kolektora za toplu vodu" u vrijednosti od oko 92.000 KM. Direktor Fonda Srđan Todorović rekao je novinarima da je riječ o zajedničkom programu sa učešćem ovog fonda u iznosu od 70% ili oko 67.000 KM i dobojske bolnice sa 30% ili oko 26.000 KM.

Todorović pojašnjava da se projekat ogleda u prelasku sa neobnovljivih na obnovljive izvore energije postavljanjem solarnih kolektora za dobijanje tople vode u vešeraju i kuhinji, čime će biti ostvarene znatne finansijske uštede u troškovima električne energije i do 50%, kao i smanjenje emisije štetnih gasova prouzrokovanih sagorevanjem mazuta.

Šef Službe uslužnih djelatnosti Bolnice Miroslav Dragičević kaže da su sada smanjeni i skraćeni postupci tehnološkog ciklusa rada, ocijenivši da će se troškovi održavanja vešeraja sa 17.000 KM godišnje svesti na svega 7.000 KM.

Direktor Bolnice Vlado Đurđević zahvalio je Vladi Republike Srpske za realizaciju ovog projekta, od kojeg očekuje i do 50% uštede na godišnjem nivou.

Đurđević očekuje da će se troškovi projekta isplatiti već za tri godine.

Iz dobojske bolnice navode da su kolektori postavljeni iznad vešeraja, dok se završetak radova na kuhinji očekuje tokom iduće sedmice.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply