Dodjela Energy Globe nagrade bh. kompaniji Turbina IPD

Dodjela Energy Globe nagrade bh. kompaniji Turbina IPD

U prostorijama Privrednog odjela austrijske ambasade u Sarajevu danas će biti dodijeljena Energy Globe nagrada za projekt iz Bosne i Hercegovine “žClean energy telecommunication power supply”. Radi se o prototipu energetski samosnabdijevajućeg telekomunikacionog tornja, a projekt je realizirala bh. kompanija Turbina IPD. Dodjela Energy Globe nagrade se održava u kooperaciji s Advanatge Austria – Vanjskotrgovinskim centrom Privredne komore Austrije

U prostorijama Privrednog odjela austrijske ambasade u Sarajevu danas će biti dodijeljena Energy Globe nagrada za projekt iz Bosne i Hercegovine “žClean energy telecommunication power supply”.

Radi se o prototipu energetski samosnabdijevajućeg telekomunikacionog tornja, a projekt je realizirala bh. kompanija Turbina IPD.

Dodjela Energy Globe nagrade se održava u kooperaciji s Advanatge Austria – Vanjskotrgovinskim centrom Privredne komore Austrije u Bosni i Hercegovini.

Kompanija Turbina IPD je razvila energetsko samosnabdijevajući telekomunikacioni toranj, koji električnu energiju za rad sam proizvodi uz pomoć vjetra i solarne energije.

Sistem je prvenstveno namijenjen područjima, koja nisu priključena na energetsku mrežu i koji za proizvodnju električne energije koriste agregate na
dizel.

Telekomunikacioni toranj (bazna stanica) povlači el. energiju iz solarnog panela odnosno vjetroturbine, koji je priključen na 48 V konvertor istosmjerne struje.

Turbina IPD u suradnji s partnerskim kompanijama je stvorila novu mogućnost za mobilne mreže u skladu s očuvanjem okoliša i s brojnim prednostima. Već duže od godinu dana prototip ove vjetroturbine s Vlašića na nadmorskoj visini od 1.850 metara omogućava korisnicima mobilne mreže energetski čist signal i dokazuje da energetski samosanbdijevajući telekomunikacioni tornjevi mogu funkcionirati bez ikakvih problema.

U narednim sedmicama na svim kontinentima će u suradnji s vanjskotrgovinskim centrima Privredne komore Austrije biti proglašeni Energy Globe nacionalni pobjednici za svaku zemlju.

Projekt iz Bosne i Hercegovine će zajedno s ostalim održivim Energy Globe inicijativama iz 150 zemalja biti predstavljen 5. juna na www.energyglobe.info svjetskoj javnosti.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu