Dostupan prvi svjetski atlas o obnovljivim izvorima energije

Dostupan prvi svjetski atlas o obnovljivim izvorima energije

U nastojanju da se podigne svijest o tome koliko potencijala naša planeta ima za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, Međunarodna agencija za obnovljive izvore energije (IRENA) pokrenula je prvi online Globalni atlas o obnovljivim izvorima energije. Globalni atlas je dostupan na www.irena.org/GlobalAtlas Atlas predstavlja najveću svjetsku inicijativu koja pomaže zemljama u procjeni“‹”‹ potencijala obnovljivih izvora

U nastojanju da se podigne svijest o tome koliko potencijala naša planeta ima za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, Međunarodna agencija za obnovljive izvore energije (IRENA) pokrenula je prvi online Globalni atlas o obnovljivim izvorima energije.

Globalni atlas je dostupan na www.irena.org/GlobalAtlas Atlas predstavlja najveću svjetsku inicijativu koja pomaže zemljama u procjeni“‹”‹ potencijala obnovljivih izvora energije. Atlas je kombinacija podataka i mapa vodećih tehničkih institucija širom svijeta kao i privatnih kompanija, a trenutno obuhvata resurse solarne i vjetroenergije.

Atlas ima za cilj da se proširi i na druge izvore obnovljive energije u iduće dvije godine.

“U narednih deset godina očekujemo veliki porast ulaganja u obnovljive izvore energije.Globalni atlas za solarnu i vjetroenergiju će nam pomoći donijeti prave odluke”, izjavio je Martin Lidegaard, Danski ministar klime, energetike i graditeljstva, a predsjednik 3. sjednice Skupštine IRENA-e.

“Globalni atlas pruža snažan novi alat u međunarodnim naporima da se udvostruči svjetski udio obnovljivih izvora energije do 2030. godine”, rekao je Adnan Z. Amin, generalni direktor IRENA-e. “Sa uključene 22 zemlje, te se očekuje još mnogo više pridruženih zemalja u narednim mjesecima, predstavlja jasan znak naše rastuće političke volje za prijelaz na čistu obnovljivu energiju.”

 

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu