EBRD sa 16 mil KM finansira izgradnju termo-energetskog bloka Kantonalne bolnice Zenica

EBRD sa 16 mil KM finansira izgradnju termo-energetskog bloka Kantonalne bolnice Zenica

Delegacija Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) posjetila je Vladu Zeničko-dobojskog kantona gdje je razgovarala o proširenju saradnje u oblasti zdravstva.

Glavna tema sastanka bila je realizacija projekta utopljavanja zgrade Kantonalne bolnice u Zenici i izgradnja novog termo-energetskog bloka ove ustanove, a kompletan projekt vrijedan oko 16 mil KM finansirao bi se iz kredita EBRD-a.

Već urađenim energetskim auditom predviđeno je da energent za zagrijavanje termo-energetskog bloka bude biomasa ili plin, što je jedan od uslova EBERD-a.

Premijer Miralem Galijašević i direktor KBZ Rasim Skomorac ukazali su da je ovo jedan od prioritetnih projekata za rad ove medicinske ustanove, jer bi se na ovaj način dugoročno riješio problem dotrajalog termo-bloka izgrađenog 1958. godine, a utopljavanjem zgrade podigla bi se energetska efikasnost objekata.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply