Efikasni kućanski aparati

Efikasni kućanski aparati

Energetski efikasni uređaji će smanjiti količinu energije i resursa koij upotrebaljvate, što rezultira manjim troškovima. Ne samo da ovakvi uređaju štede novac, nego vam daju mogućnost i da djelujete na svoju okolinu, smanjujući emisiju štetnih gasova i smanjujući exploataciju prirodnih resursa. Vodić za energetski efikasne uređaje: Postoje dva brenda koji pomažu prilikom identifikacije energetski efikasnih

Energetski efikasni uređaji će smanjiti količinu energije i resursa koij upotrebaljvate, što rezultira manjim troškovima. Ne samo da ovakvi uređaju štede novac, nego vam daju mogućnost i da djelujete na svoju okolinu, smanjujući emisiju štetnih gasova i smanjujući exploataciju prirodnih resursa.

Vodić za energetski efikasne uređaje:

Postoje dva brenda koji pomažu prilikom identifikacije energetski efikasnih uređaja; Energy Guide natpis i Energy Star logo. Ovi bredovi pružaju korisne informacije o performansama svakog uređaja. Energy Guide natpis olakšava kupcima da porede različite modele istih ili različitih proizvođača. Energy Star logo ukazuje na izvrsne proizvode koji štede energiju, vodu, okoliš i novac.

Energy Star

Energy Star logo pomaže prilikom identifikovanja efikasnih proizvoda. Ovaj logo se dodjeljuje uređajima koji značajno premašuju zahtjeve američke vlade u polju energetske efikasnosti. Ova oznaka je proizvod saradnje Odjela za energiju (DOE), Agencije za zaštitu okoline (EPA) američke vlade i proizvođača uređaja. Uređaji koji nose ovaj logo između ostalih su i mašine za pranje veša i suđa, frižideri i klima uređaji. Spisak uređaja koji nose ovaj logo se može naći na web-siteu www.energystar.gov.

Energy Guide natpis

Žuta pozadina i crni tekst indentifikuju Energy Guide natpis. Federalni standardi, postavljeni od strane Federalne komisije za trgovinu, nalažu da se ova oznaka postavi na uvid kupcima. Mašine za pranje veša. Suđa, frižideri, zamrzivači i grijači vode moraju nositi ovu oznaku.

Strategije kupovine:

  • Odlučite o veličini i stilu. Budite sigurni da vaš novi uređaj će stati u za njega predviđen prostor. Također zapamtite da će vam trebati da otvorite vrata ili poklopac u potpunosti i da imate dovoljno prostora za ventilaciju.
  • Procjenite cijenu korištenja uređaja.Uzimajući u obzir da su dizajnirani da traju između 10 i 20 godina, mjesečne razlike između računa za električnu energiju se mogu sabrati. Koristite Energy Guide da bi uporeditli upotrebu energije u različitim modelima.
  • Poredite različite proizvođače i modele. Da li su i u kojoj mjeri efikasni? Koliko vode koriste?
  • Odlučite se za mjesto u kojem ćete kupovati. Faktori kojie terbate uzeti u obzir su: širina asortimana, cijena, reputacija i garancije.

Ne kupujte dok ne shvatite zašto kupujete i koje su koristi kupovine.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply