EIB više neće finansirati termoelektrane na ugalj

EIB više neće finansirati termoelektrane na ugalj

Europska investiciona banka (EIB), vodeća institucija za razvoj Europske unije, odlučila je obustaviti finansiranje termoelektrana na ugalj, zbog postizanja evropskog ambicioznog cilja o smanjenju stakleničkih plinova do 2030. godine. EIB je izjavila da nove i renovirane termoelektrane na ugalj neće biti kvalifikovane za finansiranje, izuzev onih koje emituju manje od 550 CO2/kWh, što standard koji klasnične termoelektrane

Europska investiciona banka (EIB), vodeća institucija za razvoj Europske unije, odlučila je obustaviti finansiranje termoelektrana na ugalj, zbog postizanja evropskog ambicioznog cilja o smanjenju stakleničkih plinova do 2030. godine.

EIB je izjavila da nove i renovirane termoelektrane na ugalj neće biti kvalifikovane za finansiranje, izuzev onih koje emituju manje od 550 CO2/kWh, što standard koji klasnične termoelektrane neće moći postići.

Termoelektrane na ugalj koje bi mogle postići ovaj standard su one koje proizvode i toplotu za toplane, komercijalno grijanje ili pripremu biomase. EIB također planira dodatno pooštrenje standarda za emisije ispuštene iz termoelektrana na ugalj i prirodni gas.

Novi standardi ‘predstavljaju novi korak u evropskoj borbi protiv klimatskih promjena te pozicionira bankare ispred političara u smislu opipljivih akcija’, izjavila je Ingrid Holmes iz okolišnog think-tanka E3G.     

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply