Ekopak Korak ka Evropi u segmentu upravljanja ambalažnim otpadom

Ekopak  Korak ka Evropi u segmentu upravljanja ambalažnim otpadom

“žImplementacija Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom Federacije BiH”, bila je tema konferencije koju je danas u Sarajevu organizirao Ekopak d.o.o., prvi ovlašteni operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u BiH. Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu, koji je stupio na snagu početkom godine, treba omogućiti uspostavu i izgradnju održivog sistema reciklaže ambalažnog otpada i smanjenje otpada koji

“žImplementacija Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom Federacije BiH”, bila je tema konferencije koju je danas u Sarajevu organizirao Ekopak d.o.o., prvi ovlašteni operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u BiH.

Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu, koji je stupio na snagu početkom godine, treba omogućiti uspostavu i izgradnju održivog sistema reciklaže ambalažnog otpada i smanjenje otpada koji se odlaže na deponijama.

Federalna ministrica okoliša i turizma Branka Ðurić je pozdravljajući učesnike konferencije podsjetila da je pri njegovoj izradi korištena praksa zemalja EU i okruženja, a prije svega, Slovenije, Srbije, Hrvatske i Republike Èeške.

Poseban akcent konferencije bio je upravo na tome da učesnici čuju iskustva i trenutno stanje u zemljama regiona u segmentu upravljanja ambalažnim otpadom, troškovima i efektima uspostave sistema.

Pravilnik o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom, kako je istaknuto, predstavlja korak u približavanju nacionalnog zakonodavstva u ovoj oblasti zakonodavstvu EU i provedbi međunarodnih obaveza i zahtjeva koji proizilaze iz Direktive o ambalaži i ambalažnom otpadu (94/62/EC).

U tekst Pravilnika, po riječima savjetnika federalne ministrice okoliša Edina Terzića, inkorporiran je evropski princip podjele odgovornosti svih privrednih subjekata po principu “žzagađivač” plaća. Po tom načelu, ostavljena je mogućnost obveznicima sistema, a to su svi oni koji stavljaju ambalažu na tržište FBiH, da tu svoju ambalažu i zbrinu u skladu sa ciljevima i zadacima definiranih Pravilnikom.

 “žU suštini cilj je da u Federaciji BiH krenemo s realizacijom Zakona o upravljanju otpadom koji je donesen još 2003. , a koji nije mogao biti implementiran jer nisu postojali provedbeni propisi”, pojasnio je Terzić dodajući da je to samo prvi u nizu provedbenih propisa za ambalažu i ambalažni otpad, te da slijedi objavljivanje za elektronički otpad, gume, baterije, akumulatore…

 “žNamjeravamo da cijeli ciklus upravljanja krutim otpadom u FBiH uredimo sistematično, ne na administrativni nego na održivi način, gdje ćemo omogućiti onima koji su dužni da zbrinu svoj otpad , da to urade na način da bude ekonomičan i za proizvođače i potrošače”, istakao je Terzić.

Učesnici konferencije imali su mogućnost da od kompetentnih govornika dobiju odgovore na sva otvorena pitanja vezana za svoje zakonske obaveze, ali i da prepoznaju svoj interes za uključivanje u sistem upravljanja ambalažnim otpadom u Federaciji BiH, putem Ekopaka, ovlaštenog operatera sistema.

Direktorica Ekopaka Amela Hrbat je u izjavi za Fenu istakla da u cjelokupnom procesu uspostave održivog sisetma preuzimaju iskustva i dobre prakse zemlja Evrope jer reguliranje ove oblasti nije eksperiment lokalnog karaktera.

 “žPostoji Direktiva 94/62 koja definiše ovu oblasti, dobra ili manje dobra iskustva zemalja Evrope i mi smo se time rukovodili, tako da možemo reći da Ekopak predstavlja jedan korak ka Evropi u segmentu upravljanja ambalažnim otpadom”, istakla je Hrbat.

Podsjetila je da su osnivači Ekopaka renomirane bh. kompanije koje stavljaju u promet najveći dio ambalaže koje opterećuju okoliš i kao takve su spremne preuzeti odgovornost za prikupljanje ambalaže i kvalitetno upravljanje korisnim dijelom komunalnoga otpada.

Riječ je o sedam različitih ambalažera iz cijele zemlje – Argeta Sarajevo, Bimal Brčko, Banjalučka pivara, Bihaćka pivovara i  Coca-Cola HBC B-H i Orbico i Violeta.

Hrbat je kazala da ovih dana intenzivno pripremaju i da će vrlo skoro u jednoj općini početi pilot -projekt s komunalnim preduzećem gdje se uspostavlja primarna selekcija razdvajanja otpada i da će te aktivnosti pratiti i medijska kampanja.

Å to se tiče reciklaže, Hrbat je podsjetila da Pravilnik propisuje da je do kraja 2012. godine potrebno reciklirati osam posto amalažnog otpada.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu