Elektrana prelazi s plina na vodik

Elektrana prelazi s plina na vodik

Nizozemska termoelektrana će umjesto prirodnog plina kao gorivo koristiti vodik

Kako se ističe, norveška naftna firma Statoil, švedska elektroenergetska skupina Vattenfall i nizozemska plinska firma Gasunie potpisale su memorandum o razumijevanju o rekonstrukciji TE Magnum u Nizozemskoj.

Riječ je o termoelektrani koja se nalazi u Eemshavenu u Nizozemskoj i u vlasništvu je nizozemske elektroenergetske firme Nuon (dio skupine Vattenfall) i koja kao gorivo koristi prirodni plin, a prelaskom na vodik emisija ugljičnog dioksida bi se smanjila za oko 4 mil. t godišnje. Elektrana se sastoji od tri jedinice izvedene s plinskim turbinama u kombiniranom ciklusu (CCGT) pojedinačne snage 440 MW, pri čemu je projektom, za koji će uskoro započeti studija izvedivosti, predviđena prilagodba jedne od njih za primjenu plina kao vodika.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu