Elektroprenos uputio zahtjev za izmjenu tarifa: Moguće poskupljenje struje

Elektroprenos uputio zahtjev za izmjenu tarifa: Moguće poskupljenje struje

Nakon saznanja da je ”Elektroprenos BiH” Državnoj regulatornoj agenciji za električnu energiju uputila zahtjev za izmjenu tarife za usluge prijenosa električne energije, Ombudsman za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini je po službenoj dužnosti donio Preporuke o konzultiranju predstavnika potrošača u postupku određivanja novih tarifa za usluge prijenosa električne energije. Preporuke su upućene Elektroprenosu BiH

Nakon saznanja da je ”Elektroprenos BiH” Državnoj regulatornoj agenciji za električnu energiju uputila zahtjev za izmjenu tarife za usluge prijenosa električne energije, Ombudsman za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini je po službenoj dužnosti donio Preporuke o konzultiranju predstavnika potrošača u postupku određivanja novih tarifa za usluge prijenosa električne energije.

Preporuke su upućene Elektroprenosu BiH i Državnoj regulatornoj agenciji za električnu energiju, a razlog za njihovo donošenje je osiguranje kriterija efikasnog konsultiranja i predstavljanja potrošača u donošenju odluka, kako je propisano člankom Zakonom o zaštiti potrošača u BiH.

Elektroprenosu BiH je preporučeno da po hitnom postupku razmotri opravdanost zahtjeva za određivanje novih tarifa, posebno u dijelu koji bi za rezultat imao povećanje cijene električne energije za potrošače iz kategorije domaćinstva.

Istovremeno, Državnoj regulatornoj agenciji za električnu energiju preporučeno je da prethodno upozna predstavnike potrošača s prijedlogom zahtjeva Eklektroprenosa za određivanje novih tarifa.

Također ime je preporučeno da pribave mišljenje i stav potrošača i da ih razmotre tokom donošenja odluke, kao i da tijekom cijelog postupka osiguraju efikasno konzultiranje i predstavljanje potrošača.

Ombudsman smatra značajnim donošenje i realizaciju danih Preporuka, kako bi se osigurala kolektivna zaštita prava i ekonomskih interesa potrošača-korisnika usluga električne energije, saopćeno je iz Ureda ombudsmana.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply