Elektroprivreda BiH i Elektroprivreda HZHB Javni i Rezervni snabdijevači strujom na teritoriji FBiH

Elektroprivreda BiH i Elektroprivreda HZHB Javni i Rezervni snabdijevači strujom na teritoriji FBiH

Federalna vlada donijela je Odluku kojom javnim preduzećima Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar, kao nosiocima dozvole prvog reda za snabdijevanje električnom energijom, koju je izdala Regulatorna komisije za energiju u FBiH (FERK), dodjeljuje status Javnog snabdjevača i utvrđuje obavezu pružanja javne/univerzalne usluge snabdijevanja električnom energijom i usluge Rezervnog snabdjevača na teritoriji

Federalna vlada donijela je Odluku kojom javnim preduzećima Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar, kao nosiocima dozvole prvog reda za snabdijevanje električnom energijom, koju je izdala Regulatorna komisije za energiju u FBiH (FERK), dodjeljuje status Javnog snabdjevača i utvrđuje obavezu pružanja javne/univerzalne usluge snabdijevanja električnom energijom i usluge Rezervnog snabdjevača na teritoriji FBiH, svakog na području svog djelovanja.

Javni snabdjevač ima obavezu da, počev od 1.1.2015. godine, pruža univerzalnu uslugu snabdijevanja električnom energijom, standardnog kvaliteta po ekonomski opravdanim, lako i jasno uporedivim i transparentnim cijenama, svim kvalifikovanim kupcima električne energije iz kategorije domaćinstva, malih preduzeća i komercijalnih kupaca, a koji na tržištu nisu odabrali svog snabdjevača.

Snabdjeva荠kome je dodijeljena obaveza vršenja javne usluge, ima obavezu da, počev od 1.1.2015. godine, pruža uslugu snabdjevanja po tržišnim cijenama svim kvalifikovanim kupcima električne energije koji nemaju pravo na snabdjevanje u okviru univerzalne usluge, a koji na tržištu nisu odabrali svog snabdjevača.

Javni snabdjevač ima obavezu da, počev od 1.1.2015. godine, na svom području djelovanja, pruža uslugu Rezervnog snabdjevača, odnosno ima obavezu da snabdijeva kvalifikovanog kupca na period koji se utvrđuje pravilnikom FERK-a, a u slučaju kada snabdjevač kojeg je kvalifikovani kupac slobodno odabrao ne vrši snabdijevanje električnom energijom.

Razlozi za donošenje ove odluke ogledaju se u potrebi da, u skladu s predstojećim aktivnostima vezanim za otvaranja tržišta (počev od 1.1.2015. godine) i
uvjetima funkcionisanja otvorenog tržišta električne energije, osigura utvrđivanje obaveze vršenja javne/univerzalne i usluge rezervnog snabdjevača
putem javnih snabdjevača u Federaciji BiH.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply