Elektroprivreda BiH: Nema povećanja cijena električne energije

Elektroprivreda BiH: Nema povećanja cijena električne energije

Javno preduzeće “Elektroprivreda BiH” saopštilo je da neće povećati cijenu za obračun električne energije, ali je zatražilo preispitivanje odluke zakonodavnih organa Hercegovačko-neretvanskog kantona, nakon usvajanja kantonalnog Zakona o vodama. Iz “Elektroprivrede BiH” poručuju da neće inicirati pokretanje novog tarifnog postupka, bez obzira na negativne efekte koje bi na poslovanje preduzeća moglo imati uvođenje obavezne naknade koju propisuje Zakon

Javno preduzeće “Elektroprivreda BiH” saopštilo je da neće povećati cijenu za obračun električne energije, ali je zatražilo preispitivanje odluke zakonodavnih organa Hercegovačko-neretvanskog kantona, nakon usvajanja kantonalnog Zakona o vodama.

Iz “Elektroprivrede BiH” poručuju da neće inicirati pokretanje novog tarifnog postupka, bez obzira na negativne efekte koje bi na poslovanje preduzeća moglo imati uvođenje obavezne naknade koju propisuje Zakon o vodama Hercegovačko-neretvanskog kantona, usvojen 28. juna.

U saopštenju se ističe da će “Elektroprivreda BiH” učiniti sve u okviru dozvoljenih zakonskih mogućnosti da bi zaštitila interese Javnog preduzeća i svojih kupaca.

“Zbog uvođenja obavezujuće kantonalne naknade, `Elektroprivreda BiH` obratila se svim relevantnim institucijama FBiH i očekuje preispitivanje odluke zakonodavnih organa Hercegovačko-neretvanskog kantona, koja predstavlja direktno ulaženje Kantona u ingerencije FBiH”, navodi se u saopštenju.

Iz “Elektroprivede BiH” ističu da je plaćanje svih vrsta opštih i posebnih naknada propisano federalnim Zakonom o vodama i da po tom osnovu ovo
javno preduzeće godišnje izdvaja oko sedam miliona KM.

“S ciljem zaštite svojih kupaca i poslovanja, `Elektroprivreda BiH` bila je primorana i na obraćanje Vrhovnom sudu FBiH i traženje revizije postupka u slučaju pojedinih odluka sudskih organa Hercegovačko-neretvanskog kantona”, navodi se u saopštenju.

U saopštenju se ističe da bi provođenje odluka pravosudnih organa Hercegovačko-neretvanskog kantona, za koje je zatražena revizija postupka, za “Elektroprivredu BiH” predstavljala dodatno finansijsko opterećenje koje bi ugrozilo poslovanje, a time i sve kupce, odnosno građane.

Iz “Elektroprivrede BiH” poručuju da će koristiti sva dozvoljena pravna sredstva u svim slučajevima i situacijama koje mogu izazvati negativne efekte na poslovanje ovog preduzeća i ugroziti interese njegovih kupaca. 

Izvor: (klix/SRNA)

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu