ELEKTROPRIVREDA RS: Povoljno zaduženje za izgradnju VE Hrgud

ELEKTROPRIVREDA RS: Povoljno zaduženje za izgradnju VE Hrgud

Menadžment Elektroprivrede RS poručio je u četvrtak, 15. decembra, da odluka o zaduženju RS kod Kreditne banke za obnovu iz Frankfurta (KfW) u iznosu od 60 mil EUR za gradnju vjetroelektrane Hrgud u Berkovićima nije nezakonita i da maksimalna kamatna stopa nije mogla biti određena jer je ona vezana za kretanje evropske međubankarske stope - euribor.

Polemika o zaduženju otvorena je nakon što je predsjednik NDP-a Dragan Čavić tokom rasprave u Narodnoj skupštini najavio da će podnijeti apelaciju Ustavnom sudu RS u vezi sa odlukom o zaduženju za gradnju vjetroelektrane Hrgud tvrdeći da je nezakonita.

– U toj odluci utvrđeno je kolika će biti najniža kamata, što je suprotno Zakonu o zaduženju, dugovima i garancijama gdje je precizno određeno da svaka odluka o zaduženju mora sadržati i podatak o maksimalnoj kamatnoj stopi. Prema ovoj odluci najniža kamatna stopa je 1% i može ići neogranično naviše – rekao je Čavić.

Direktor za implementaciju finansiranih projekata od strane međunarodnih finansijskih institucija u Elektroprivredi RS Milorad Živković rekao je da je zaduženje RS kod KfW među povoljnijim kreditima.

– S obzirom na to da se radi o državnim kreditima, za koje postoje garancije RS, oni spadaju u povoljnije kada poredimo kamatnu stopu sa kamatom kod komercijalnih kredita. U slučaju kredita za vjetropark Hrgud promjenljiva kamatna stopa je povoljnija jer je bazirana na efektivnim troškovima finansiranja na evropskom tržištu kapitala, gdje je ona u prethodnom periodu bila i negativna. Primjer koji to potvrđuje su ostale dvije elektroprivrede u BiH, koje su ranije zaključile kreditne sporazume, a kojima su obračunate kamate bile nula odsto. Kamata je mogla biti i fiksna i KfW je zagovarao stopu od 3%, ali s obzirom na prognoze njihovih predstavnika i sami su priznali da je povoljnija promjenljiva kamatna stopa. Taj put su slijedile i ostale dvije elektroprivrede u BiH – rekao je Živković.

Osim kredita za izgradnju vjetroparka, KfW obezbjeđuje i dodatni grant od 200.000 EUR za finansiranje studije procjene uticaja na životnu sredinu.

– Uzimajući u obzir sve dosadašnje grantove KfW-a i činjenicu da u ovom kreditnom ugovoru ne zaračunava kamatnu stopu za refinansiranje smatrati da je ovo jedan od najpovoljnijih kredita do sada – naveo je Živković.

Koncesija za izgradnju vjetroparka Hrgud dodijeljena je Elektroprivredi RS u septembru 2015. godine na 50 godina. Predviđeno je da snaga vjetroelektrane Hrgud bude 48 megavata, dok bi godišnja proizvodnja iznosila 126 gigavat-časova električne energije. U Elektroprivredi RS su ranije procijenili da bi se ova investicija mogla isplatiti za 10 do 20 godina.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply