Energetska zajednica

Energetska zajednica

Ugovor o Energetskoj zajednici koji je potpisan u Atini 25. oktobra 2005. predstavlja postizanje najvećeg internog tržišta za električnu energiju i gas na svijetu, uz efektivno učešće 34 strane: 25 zemalja članica Evropske unije i Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Albanije, Makedonije, Rumunije, Bugarske, i UNMIK-a Kosovo. Pregovori sa Turskom su u toku.

Ugovor o Energetskoj zajednici koji je potpisan u Atini 25. oktobra 2005. predstavlja postizanje najvećeg internog tržišta za električnu energiju i gas na svijetu, uz efektivno učešće 34 strane: 25 zemalja članica Evropske unije i Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Albanije, Makedonije, Rumunije, Bugarske, i UNMIK-a Kosovo.

Pregovori sa Turskom su u toku. Moldavija, Ukrajina i Norveška su zatražile da se pridruže, ali trenutno imaju status posmatrača. Potpisivanje Ugovora je rezultat Atinskog procesa koji je započeo 2002. godine kada je Evropska komisija iznijela prijedloge za stvaranje regionalnog tržišta električne energije u jugoistočnoj Evropi.

1. jula 2006. stupio je na snagu Ugovor o uspostavi Energetske zajednice. Evropska unija je ratifikovala Ugovor i deponovala instrument Ugovora, a isto su učinile i sljedeće države članice iz jugoistočne Evrope:

Republika Albanija, Republika Bugarska, Republika Makedonija, Republika Rumunija i Republika Hrvatska, kao i UNMIK – Kosovo.

Bosna i Hercegovina je ratificirala Ugovor o uspostavi Energetske zajednice Odlukom o ratificiranju Ugovora o uspostavi Energetske zajednice (“Službeni glasnik BiH-Meðunarodni ugovori” broj 9/06), koju je donijelo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine

27. jula 2006. godine.

 

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu